Με όρεξη ξεκίνησε η Επιτροπή Ισότητας της Βουλής Από τις 28|08|19 ξεκίνησε να λειτουργεί η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής για την νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει επτά συνεδριάσεις. Τέσσερεις συνεδριάσεις 28|08, 5|9, 30|9 και 8|10, αφορούσαν στην κύρια συνεδρίαση της Επιτροπής, ενώ μία αφορούσε την Υποεπιτροπή για Θέματα Ατόμων με Αναπηρία στις 10|09 και δύο ακόμη αφορούσαν την Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση  της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Ανθρώπων στις 26|09 και 8|10.


(More …)
Advertisement