21/01 – 04/02: Δεκαπέντε ημέρες με βαρύ περιεχόμενο για την Ισότητα των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε και ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία τρία σημαντικά κείμενα για πολιτικές που αφορούν στην Ισότητα των Φύλων στη συνεδρίαση του στις 21/01. Αφορούν: α) στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Ισότητας των Φύλων 2020 – 2025 την οποία είχε καταθέσει για διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της Προέδρου Ursula von der Leyen στις 5 Μαρτίου 2020, β) στις πολιτικές της Ε.Ε. για την Ισότητα των Φύλων κατά τη διάρκεια του covid 19 και μετά, στο στάδιο ανάκαμψης, γ) και στις πολιτικές της Ε.Ε για την έμφυλη ισότητα και την εξάλειψη του χάσματος στην ψηφιακή μετάβαση.

Την ίδια περίοδο σημαντικές διεργασίες για την παραγωγή προτάσεων πολιτικής έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αφορούσαν: α) στην έμφυλη διάσταση της επισφαλούς εργασίας, β) στο έμφυλο χάσμα στις σπουδές και στα επαγγέλματα STEM, γ) στο έμφυλο ψηφιακό χάσμα.

Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραθέτουμε τις δύο ενημερωτικές ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από το σώμα για τα δύο από τα τρία θέματα μετά την ψήφιση, ενώ παραθέτουμε για μελέτη τα αρχεία και των τριών ψηφισμάτων, για εκείνους που θέλουν να τα μελετήσουν στον υπολογιστή τους με λεπτομέρεια.
Για τις διαβουλεύσεις στην επιτροπή FEMM παραθέτουμε σχετικό ρεπορτάζ του isotita.news | by isotita.eu.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Πολιτική Ισότητας της Ε.Ε. 2020 – 2025

● Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τη στρατηγική, αλλά επικρίνουν την έλλειψη συγκεκριμένων στόχων για το 2025
● Απαιτούνται δεσμευτικά μέτρα για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων
● Ανησυχίες σχετικά με την αντίθεση στην ισότητα των φύλων, ιδίως στην Πολωνία και την Ουγγαρία

Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τα θετικά μέτρα που περιλαμβάνονται στη νέα στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, αλλά ζητά πρόσθετες δράσεις και συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους.

Στην έκθεση που εγκρίθηκε με 464 ψήφους υπέρ, 119 κατά και 93 αποχές την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές περιγράφουν τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2020-2025 ως φιλόδοξη, αλλά εκφράζουν την λύπη τους για την ασάφεια που τη διακρίνει σε σημεία, όπως και για την έλλειψη συγκεκριμένων στόχων με ορίζοντα το 2025 και σαφή εργαλεία παρακολούθησης.

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Όσον αφορά τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το Κοινοβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει μέτρα το 2021 για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης. σε περίπτωση που ορισμένα κράτη μέλη συνεχίσουν να εμποδίζουν την επικύρωση της.

Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη φύση, την έκταση και τη σοβαρότητα της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, οι ευρωβουλευτές ζητούν δεσμευτικά μέτρα για τον καθορισμό και την απαγόρευση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Αυτά περιλαμβάνουν ασφαλείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης παραπόνων και διαφορών, εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και μέσα έννομης προστασίας.

Ζητούν επίσης μια οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, ιδίως του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της αναγκαστικής άμβλωσης και της στείρωσης, των καταναγκαστικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, της βίας στον κυβερνοχώρο και της διαδικτυακής ρητορικής μίσους κατά των γυναικών.

Κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων

Προκειμένου να καλυφθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, οι ευρωβουλευτές προτρέπουν την Επιτροπή να υποβάλει δεσμευτικά μέτρα σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών το συντομότερο δυνατό.

Στο πλαίσιο της πανδημίας, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας είναι γυναίκες, που συχνά αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Ζητούν την εξίσωση των μισθών και των εργασιακών συνθηκών σε γυναικοκρατούμενους τομείς όπως η φροντίδα, η υγεία και η λιανική πώληση

Να δοθεί απάντηση στην εναντίωση στην ισότητα των φύλων

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους για την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση και την πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Πολωνία, καθώς και την θεσπισμένη πλέον μεταρρύθμιση που επιτίθεται στα δικαιώματα των τρανς και των διαφυλικών ατόμων στην Ουγγαρία. Ζητούν να παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης και των οπισθοδρομικών εκστρατειών σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να δημιουργηθεί ένα σύστημα «συναγερμού» που θα επισημαίνει πότε τα δικαιώματα καταπατώνται.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Maria Noichl (Σοσιαλιστές, Γερμανία), δήλωσε: «Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναφέρει την ισότητα των φύλων στην ημερήσια διάταξη. Λέμε ‘ναι’ σε μια κοινωνία ισότητας των φύλων και ‘όχι’ στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών όλων των κατηγοριών. Εάν δεν αλλάξει η κατάσταση στην ΕΕ, θα χρειαστούν περισσότερα από 65 χρόνια για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων και οι προτεινόμενες δράσεις της αποτελούν βήμα για την επιτάχυνση της εξίσωσης ανδρών και γυναικών. Ενισχύει επίσης τη θέση μας ενάντια στις καταπιέσεις των δικαιωμάτων των γυναικών σε πολλά κράτη μέλη. Το κράτος δικαίου στην Ευρώπη μπορεί να υφίσταται μόνο σε συνύπαρξη με την ισότητα των φύλων – χωρίς αυτή, η δημοκρατία χωλαίνει».

Σχετικές πληροφορίες

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025, η οποία παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2020 από την Επιτροπή, σκιαγραφεί ένα σύνολο βασικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης όλων των μορφών έμφυλης βίας και των στερεοτύπων, της διασφάλισης της ίσης συμμετοχής και των ευκαιριών στην αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής), και της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις λήψεις αποφάσεων και στην πολιτική.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πέτυχαν βαθμολογία 67,9 στα 100 κατά μέσο όρο στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων το 2020, παρουσιάζοντας βελτίωση μόλις κατά 5,9 πόντους από το 2005. Το χάσμα των φύλων στις ωριαίες αμοιβές στην ΕΕ είναι 16% και αυξάνεται στο 37% όσον αφορά το εισόδημα από συντάξεις.

——————————————————————–

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:

——————————————————————–


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Πολιτική για την Ισότητα των Φύλων
στην εποχή covid 19


● Χρειάζονται νέες υπηρεσίες για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
● Ανάγκη για στοχευμένες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
● Πρέπει να υποστηριχθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών

Οι ευρωβουλευτές εξέτασαν τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στις γυναίκες και, υπό το πρίσμα αυτό, προτείνουν μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την ισότητα των φύλων.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 485 ψήφους υπέρ, 86 κατά και 108 αποχές την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη να δοθεί απάντηση σε όλες τις πτυχές της κρίσης COVID-19 λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να ενισχυθεί η ισότητα και να προστατευθούν τα δικαιώματα των γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά από αυτήν.

Ανάγκη για νέες υπηρεσίες προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι η ανταπόκριση των κρατικών μηχανισμών υπήρξε ανεπαρκής όσον αφορά την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ζητούν από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ασφαλή και ευέλικτα συστήματα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες που θα βοηθούν τις γυναίκες να επικοινωνούν απευθείας με την αστυνομία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών σε περιόδους κρίσης, το οποίο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες για την προστασία των θυμάτων. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ζητά από το Συμβούλιο να προσθέσει τη βία κατά των γυναικών στον κατάλογο των ποινικών αδικημάτων της ΕΕ. Καλεί ακόμη την Επιτροπή να προτείνει οδηγία για την αντιμετώπιση όλων των μορφών έμφυλης βίας.

Οι γυναίκες έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση

Δεδομένου ότι αυτή η οικονομική κρίση πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι ευρωβουλευτές καλούν τις χώρες της ΕΕ να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων.

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν ότι η εργασία από το σπίτι δεν μπορεί να υποκαθιστά την φροντίδα των παιδιών και ότι η πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες είναι απαραίτητη. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους άνδρες, μέσω μέτρων παροχής κινήτρων, να ξεκινήσουν την ευέλικτη εργασία, καθώς δυσανάλογα μεγάλος αριθμός γυναικών χρησιμοποιεί σήμερα τέτοιου είδους δυνατότητες, λένε οι ευρωβουλευτές. Προσθέτουν ακόμη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να στηρίξει τις γυναίκες επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων μέσω ευκαιριών για μητέρες ή μονογονεϊκές οικογένειες, και να βελτιώσει την πρόσβασή τους σε δάνεια, χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου και μικροχρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων και των ταμείων της ΕΕ.

COVID-19 και διατομεακότητα

Οι διατομεακές και συστημικές διακρίσεις δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια και προκλήσεις, καθώς και αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, για τις πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα που να αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι γυναίκες. Σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένες γυναίκες σε ιδρύματα φροντίδας που αποτελούν πλέον κομβικά σημεία του ιού, οι γυναίκες με αναπηρία που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συνήθη δίκτυα υποστήριξής τους ή δεν μπορούν να διατηρήσουν φυσική απόσταση, οι μετανάστριες που είναι πιο ευάλωτες στην έμφυλη βία, αλλά και οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές, οι άστεγες και οι Ρομά, καθώς και τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΔΜΙ+, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια, Frances Fitzgerald (ΕΛΚ Ιρλανδία), δήλωσε: «Η νόσος COVID-19 είχε αναμφίβολα διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες, από την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και των ευθυνών φροντίδας έως την απώλεια θέσεων εργασίας. Ωστόσο, οι άνδρες έχουν επίσης πληγεί σημαντικά. Για παράδειγμα, τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι στις επιπτώσεις του ιού. Η ανάκαμψη μετά τον ιό πρέπει να λάβει υπόψη αυτόν τον διαφορετικό αντίκτυπο, προκειμένου να προχωρήσουμε καλύτερα στην ανοικοδόμηση, αναδιαμορφώνοντας την κοινωνία μας για να διασφαλίσουμε ότι θα αποδέχεται τους πάντες».


————————————————————-
25.01.21 FEMM: Φτώχεια και Επισφαλής Εργασία | Η Διάσταση του Φύλου

Το κρίσιμο θέμα της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας στην φάση κρίσης που διέρχεται η οικονομία συζήτησε η Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM) στις 25/01. Καλεσμένες της επιτροπής ήταν ειδικές επιστήμονες για να καταθέσουν τις απόψεις τους με βάση τα στοιχεία ειδικών ερευνών που έχουν διεκπεραιώσει πρόσφατα: το EIGE, η Eurofound και ευρωπαϊκή πολυεθνική με ειδικότητα στην έρευνα.

Καταρχάς ξεκαθαρίστηκε η έννοια της επισφαλούς εργασίας που είναι το είδος σχέσης που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια ως απότοκο φαινόμενο της κρίσης.   
Η επισφαλής εργασία έχει τρία χαρακτηριστικά: – είναι χαμηλά αμειβόμενη, – διαρκεί λίγες ώρες (λιγότερο από 10 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα), – δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη.

Πριν τη νέα κρίση του κορωνοϊού (μέχρι το 2019) το 25% των γυναικών που εργάζονται στην Ε.Ε. είχαν τέτοιες θέσεις εργασίας, μία στις τέσσερεις γυναίκες που εργάζονται. Το αντίστοιχο ποσοστό ανδρών στην Ε.Ε. που απασχολούνται σε θέσεις επισφαλούς εργασίας είναι 15%, ένας στους 7 περίπου άνδρες. Είναι νέες, σε μεγάλο βαθμό μετανάστριες και δεν έχουν πολλά εργασιακά προσόντα. Η έλλειψη σταθερών ωρών εργασίας, επιφέρει προβλήματα σε άλλους τομείς της ζωής των εν λόγω γυναικών, όπως το ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες πρόνοιας και φροντίδας για τις ίδιες και για τα παιδιά τους. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι και αυτό το είδος της εργασίας πληρώνει διαφορετικά τους άνδρες και διαφορετικά – χαμηλότερα – τις γυναίκες. Απασχολούνται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ως οικιακές βοηθοί και στην διασκέδαση.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει καταγραφεί ήδη η απώλεια 1,8 εκατομμυρίων θέσεων επισφαλούς εργασίας στα ξενοδοχεία. Από αυτόν τον αριθμό το ένα εκατομμύριο των θέσεων τον είχαν οι γυναίκες. Άλλες 4,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στον τομέα της εποχικής εργασίας, όπου και εκεί οι περισσότερες είναι γυναίκες. Ένας ακόμη μεγάλος τομέας στον οποίο απασχολούνται επισφαλώς οι γυναίκες είναι η άτυπη εργασία που δεν δηλώνεται. Κατά την πανδημία αυτές οι θέσεις εξαφανίστηκαν, όπως εξαφανίσθηκαν και οι επισφαλείς θέσεις εργασίας στον τομέα της παροχής υπηρεσίας ορισμένου χρόνου που απαιτούσαν επαφή με τον/την πελάτη/-ισσα. Το 48% των γυναικών που εργάζονται στην Ε.Ε. απασχολούνται σε θέσεις που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κάθε χώρας. Στο σύνολο θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό, το 58% είναι γυναίκες. Γενικότερα, τις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας (επισφαλείς, κατώτατου μισθού, μερικής απασχόλησης κλπ), τις καταλαμβάνει κατά 62% το γυναικείο φύλο.

Συνεπώς, όταν αυξάνεται ο ορισμός του κατώτατου μισθού σε κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. επωφελούνται κυρίως τα γυναικεία εισοδήματα. Τέτοιες αυξήσεις καταγράφηκαν το 2020 σε διάφορα κράτη. Η Εσθονία και η Ελλάδα κράτησαν σταθερούς τους κατώτατους μισθούς σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. παρά του ότι ο πληθωρισμός έπεσε. Η πρωτοβουλία που υπάρχει για την θέσπιση κατώτατου μισθού στην Ε.Ε. μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Επτά στους δέκα που εργάζονται σε θέσεις κατώτατου μισθού, δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει με τον μηνιαίο μισθό, δηλαδή να ανταποκριθεί στα έξοδα επιβίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κάτοχοι θέσεων στην επόμενη μισθολογική κατηγορία από την κατώτατη, δηλώνουν ότι δεν τα καταφέρνουν πέντε στους δέκα.  

Ιδιωτικός φορέας ερευνών που επίσης έχει κάνει έρευνα σε αρκετά από τα κράτη – μέλη για το θέμα, του οποίου εκπρόσωπος μίλησε στην εν λόγω συνεδρίαση, πρότεινε μέτρα:  
– Θέσπιση ενός ελάχιστου μισθού με νομοθεσία.
– Να υπάρχουν μετρήσεις για να διασφαλίζεται ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.
– Περιορισμός του (εργοδοτικού) δικαιώματος διάρκειας της προσωρινής απασχόλησης και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων στην επισφαλή απασχόληση.
– Θέσπιση της γονικής άδειας για άνδρες.
– Εκπαιδευτικά προγράμματα για γυναίκες – μετανάστριες για να αποκτήσουν δεξιότητες για μόνιμη εργασία.
– Εκπαιδευτικά προγράμματα στην πληροφορική για το σύνολο των γυναικών.
– Ευρωπαϊκή Οδηγία για οριζόντια κατάργηση στα κράτη μέλη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.
– Κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, διότι στην επισφαλή εργασία οι γυναίκες, εκτός των άλλων, αντιμετωπίζουν και την παρενόχληση ως πρόβλημα.
– Να βελτιωθεί η νομοθεσία για την εργασία της Ε.Ε. με σκοπό να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στους τομείς που εντοπίζονται και που αναφέρθηκαν, σε ό,τι αφορά την Ισότητα των Φύλων.
– Εκπαίδευση και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα, η αδήλωτη εργασία και η επισφαλής εργασία.
– Έχει μεγάλη σημασία η κινητοποίηση των συνδικάτων σε κάθε χώρα κράτος – μέλος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
– Η διάσταση του φύλου πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα προγράμματα ανάκαμψης της Ε.Ε. για την πανδημία και γενικότερα.
– Πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας που χρειάζονται οι πολίτες για να μπορούν να εκπαιδευτούν, να βρουν εργασία, αλλά και να μπορούν να εργαστούν αφού την βρουν (παιδικοί σταθμοί κλπ).

Ακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις εκπροσώπων των ευρωκοινοβουλευτικών κομμάτων που μετέχουν στην FEMM. Εκτός από ελάχιστες παραφωνίες ακρονεοφιλελεύθερου/ακροδεξιού χαρακτήρα, όλες οι πτέρυγες συμφώνησαν στην προώθηση μέτρων στο πλαίσιο των προτάσεων που παράχθηκαν από τις έρευνες και τις οποίες είχε καταθέσει νωρίτερα η τρίτη εκπρόσωπος των επιστημόνων.

Η ευρωβουλευτής Maria NOICHL (Σοσιαλιστές/Δημοκράτες, Γερμανία) κατήγγειλε ότι η επισφαλής εργασία, δεν είναι εργασία σε πολλές περιπτώσεις, αλλά εκμετάλλευση γυναικείας εργασίας, όπως αυτή που κάνουν μεγάλες εταιρείες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την μεγαλύτερη κερδοσκοπία. Σε άλλα κράτη που επιτρέπεται η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας κάνουν το ίδιο με τα παιδιά. Στην Ευρώπη που απαγορεύεται η παιδική εργασία, φορτώνουν αυτό το είδος της φθηνής παραγωγικής δύναμης στις γυναίκες. Αυτές οι εταιρείες πρέπει να τιμωρούνται δρακόντεια, ανέφερε.FEMM 26.01.21 | Παρουσίαση της πολιτικής της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Ισότητα των Φύλων, Έμφυλη Πολιτική για τις STEM

Mariana Vieira da Silva1.
Η Πορτογαλίδα Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό,  Mariana Vieira da Silva, παρουσίασε στις 26/1 στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM) τις προτεραιότητες της πορτογαλικής προεδρίας (1/01/21 – 31/06/21) για τα θέματα Ισότητας. Κατά την ομιλία της εστίασε στους τομείς:
– Ενδοοικογενειακή Βία,
– Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, σύνοδος κορυφής για την ολοκλήρωση της κύρωσής της,
– Covid 19 και ισότητα των φύλων, αντιμετώπιση συνεπειών στην εργασία, έρευνα για την κατάσταση, ώστε το Συμβούλιο της Ε.Ε. να πάρει αποφάσεις,
– Συμμετοχή γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια φορέων κα εταιρειών.Τα θέματα που έθεσαν στην πορτογαλίδα Υπουργό
οι εκπρόσωποι των κομμάτων:


Λαϊκό Κόμμα
: Η FEMM και τα μέλη της θα συνεργαστούν με την πορτογαλική προεδρία για τα θέματα που έθεσε ως προτεραιότητες, όπως το έκαναν και με τις προηγούμενες προεδρίες.
Τον Μάϊο στην Λισαβώνα που θα γίνει η κοινωνική σύνοδος της Ε.Ε, αυτό που ενδιαφέρει είναι αν η πορτογαλική προεδρία σκοπεύει να θέσει στο επίκεντρο αυτής της συνόδου την διαχείριση των θεμάτων ανισότητας φύλων που έχουν προκύψει από την πανδημία, για τα οποία στις 21/1 υιοθέτησε και σχετική απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;  


Σοσιαλιστές και Δημοκράτες: Υπάρχουν κράτη που είναι δημοκρατικά δομημένα, αλλά παραμελούν την Ισότητα των Φύλων. Στην Γερμανική Προεδρία δεν πέτυχε να συνεδριάζουν οι υπουργοί ισότητας για να προωθούνται τα θέματα. Ελπίζουμε στην Πορτογαλική Προεδρία αυτό να γίνει επιτέλους πράξη. Επιπλέον, θα πρέπει να βάλετε στην ατζέντα σας το ζήτημα ότι οι μετανάστες και πρόσφυγες εμπεριέχουν ένα μεγάλο αριθμό γυναικών οι οποίες καταπιέζονται και βασανίζονται με πάρα πολλά εμπόδια.

Φιλελεύθεροι/Δημοκράτες: Τι σκοπεύετε να κάνετε για την απεμπλοκή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την υποχρεωτική ποσόστωση στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών; Χρειαζόμαστε ένα πρωτόκολλο που θα πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη, ώστε οι κατά τόπους αστυνομίες να αντιμετωπίσουν το αυξημένο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας που εκδιπλώθηκε τους τελευταίους μήνες με την πανδημία, ποια βήματα θα κάνετε για την πρόοδο στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

Πράσινοι: Σας εφιστώ την προσοχή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. Έχει ψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία από το 2008. Όμως έχει μπλοκαρισθεί στο Συμβούλιο της Ε.Ε. τα τελευταία 12 χρόνια. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ξεπλοκαρισθεί και να γίνει υποχρέωση για τα κράτη μέλη, με δεδομένο ότι έχει ανακοινωθεί και ως προτεραιότητα από την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την  κ. Φεντερλάιν;
Η πανδημία αύξησε τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Όμως κράτη – μέλη δεν έχουν κυρώσει ακόμη την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για να μπορέσουν να ενσωματώσουν πολιτικές για την προστασία των κακοποιημένων. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης;


Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές: Μετά τις απομονώσεις της πανδημίας, θα είναι αναγκαίο να στηριχθεί η οικογένεια ως φυσική κατάσταση του ανθρώπου μακριά από τα ιδεολογήματα των κοινωνικών κατασκευών. Πρόκειται να υποστηρίξετε την οικογένεια υπό τις προϋποθέσεις που ανέφερα;

Αριστερά: Τι πολιτική θα ακολουθήσετε για την μείωση της επισφαλούς εργασίας (όπως αναλύθηκε στην συνεδρίαση της FEMM της 25/01);
Τι σκοπεύετε να κάνετε για να προωθήσετε μία πολιτική αύξησης των κατώτερων μισθών στην Ε.Ε. ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν οι φτωχότεροι πολίτες από τις επιπτώσεις της περιόδου της πανδημίας;


Οι απαντήσεις της Πορτογαλικής Προεδρίας
στους εκπροσώπους κομμάτων:

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα Ισότητας (21/01) αποτελούν για την προεδρία της Πορτογαλίας προτεραιότητες. Οι ψηφιακές ανισότητες η παροχή κοινωνικής φροντίδας είναι επίσης στην ατζέντα μας, μαζί με την προετοιμασία της κοινωνικής συνόδου στη Λισαβώνα που θα περιέχει τρεις τομείς: αρμοδιότητες για την Ισότητα, κοινωνική προστασία για τις γυναίκες που πλήττονται (ενδοοικογενειακή βία), προώθηση της κοινωνικής φροντίδας. Για τις αποφάσεις που έχουν κολλήσει στο Συμβούλιο δεν ανήκουν στην αποκλειστικής αρμοδιότητα της εκάστοτε προεδρίας του. Ωστόσο θα τις προωθήσουμε.
Θα δούμε και τα θέματα της ψηφιακής βίας στη σύνοδο της Λισαβώνας. Επίσης, θα προωθήσουμε την πρωτοβουλία της Γερμανικής Προεδρίας για ενιαίο, ευρωπαϊκό τηλεφωνικό αριθμό καταγγελίας της ενδοοικογενειακής βίας. Μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε στις δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία στις γυναίκες και ειδικότερα στον τομέα της εργασίας. Εκεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έρθουν στο συμβούλιο συγκεκριμένα στοιχεία από κάθε χώρα, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για κατάλληλες αποφάσεις και προγράμματα.


Η παρέμβαση Ε. Κουντουρά

Έλενα Κουντουρά

Μετά τις απαντήσεις σε εκπροσώπους κομμάτων, ακολούθησε διαδικασία παρεμβάσεων και ερωτήσεων από ευρωβουλεύτριες/-ες ατομικά. Οι περισσότεροι έθεσαν επιμέρους ζητήματα για τα ίδια κεφάλαια ζητημάτων που είχαν εκθέσει οι εκπρόσωποι κομμάτων. Ειδική αναφορά έγινε στις ανάγκες:
– να αποκτήσει το Συμβούλιο της Ε.Ε., Συμβούλιο Υπουργών Ισότητας για να συνεδριάζει και έτσι, να προωθούνται γρηγορότερα οι αποφάσεις για νομοθέτηση στα κράτη – μέλη,
– να προωθηθούν μέτρα για ευάλωτες γυναίκες όπως οι Ρωμά,
– να εφαρμοσθούν πολιτικές για τις μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.
– να προωθηθεί η Ισότητα για όλα τα είδη των οικογενειών στην Ε.Ε (ΛΟΑΤΚΙ)
– ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην «πράσινη ευρωπαϊκή συμφωνία» και την «ψηφιακή μετάβαση».

Η Ελ. Κουντουρά (ΣΥΡΙΖΑ) αναφέρθηκε στην επιδείνωση των «δομικών ανισοτήτων» κατά τη διάρκεια της καραντίνας, για τις οποίες επιβάλλεται να εκπονηθούν προγράμματα. Επίμεινε και η ίδια για την θεσμοθέτηση Συμβουλίου Υπουργών Ισότητας για να προωθούνται τα θέματα του τομέα και για να απεγκλωβιστούν αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παραμένουν στο Συμβούλιο της Ε.Ε. προς εκτέλεση.   

Οι απαντήσεις της Πορτογαλικής Προεδρίας
στους/-ις ευρωβουλευτές/-τριες
:

  Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι πολιτικές που θα προωθήσει στον τομέα της Ισότητας σχεδόν ταυτίζονται με τις υφιστάμενες πλειοψηφικές απόψεις και τα ψηφίσματα της Επιτροπής FEMM στα θέματα της ενσωμάτωσης έμφυλων πολιτικών για την ανάκαμψη από την πανδημία, για την εργασία και την οικονομία.


2. Προώθηση της Ισότητας των Φύλων
στις θετικές επιστήμες STEM

Στην ίδια συνεδρίασηστις 26/01 παρουσιάστηκε η εισήγηση για πρόταση πολιτικών που είχε αναλάβει να καταθέσει η ευρωβουλευτής Susana Solis Perez (Φιλελεύθεροι/Δημοκράτες, Ισπανία) στην Επιτροπή FEMM για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της άνισης συμμετοχής γυναικών στις σπουδές επιστημών STEM (επιστήμες Χημείας και Φυσικής, τεχνολογίας, μηχανικών, μαθηματικών) στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Υπενθυμίζουμε ότι το ζήτημα απασχολεί τα τελευταία χρόνια, αφού λόγω της μη ικανοποιητικής συμμετοχής σ’ αυτήν την γνώση, οι γυναίκες δεν αποκτούν πρόσβαση σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και σε αντίστοιχες θέσεις από τις οποίες λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις.

Η εισηγήτρια παρέθεσε στοιχεία, όπως:
– στην Ευρώπη έχουμε 2 στους 5 επιστήμονες μηχανικούς να είναι γυναίκες. Στον τομέα κυβερνοασφάλειας μετέχουν κατά 20% γυναίκες, ενώ στον αντίστοιχο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μετέχει μόνο ένα 12%.
– με το να λείπουν οι γυναίκες από αυτούς τους κλάδους, προκύπτει ως συνέπεια να λαμβάνονται αποφάσεις που αναπαράγουν και εντείνουν τα έμφυλα στερεότυπα, ενώ αναπαράγονται και σχετικοί αλγόριθμοι (χρηστικά εργαλεία εφαρμογών πληροφορικής) με προκατάληψη φύλου.
– αν δεν αλλάξουν οι αριθμοί συμμετοχής, οι γυναίκες θα λείπουν από κρίσιμες εξελίξεις στην οικονομία του μέλλοντος.
– μελέτη του EIGE αναφέρει ότι αν αλλάξουν τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών σ’ αυτούς τους επιστημονικούς/επαγγελματικούς κλάδους, άμεσα θα μπορούσε να αυξηθεί το ευρωπαϊκό ΑΕΠ έως 3%. Έτσι, θα βελτιωνόταν κατά πολύ το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα.
– τα κορίτσια, όσο είναι στο σχολείο, έχουν πάρα πολύ καλούς βαθμούς σ’ αυτά τα μαθήματα, [σ.σ.: άρα, κάτι αλλάζει, όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν σπουδές σε άμεση σχέση με την προσδοκία επαγγέλματος].

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των νέων γυναικών που δεν επιλέγουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτές τις σπουδές είναι:
– δεν προβάλλονται πρότυπα διακεκριμένων γυναικών από τους κλάδους αυτούς για να εμπνεύσουν,
– υπάρχουν στερεοτυπικές προκαταλήψεις ως προς το φύλο,
– υπάρχει στρέβλωση στον επαγγελματικό προσανατολισμό που προσφέρεται στα Γυμνάσια/Λύκεια.

Θα πρέπει:
να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια που μεσολαβούν, με σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Η δουλειά πρέπει να γίνει στα σχολεία, όπου θα πρέπει οι καθηγητές/-τριες να αλλάξουν τον τρόπο που ενημερώνουν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τα κορίτσια. Πρέπει να τεθεί φραγμός στις έμφυλες προκαταλήψεις εκεί που γίνονται προσλήψεις από εταιρείες στους εν λόγω τομείς, ενώ θα πρέπει να μπουν υποχρεωτικά κριτήρια για να δανείζονται με ευκολία εταιρείες γυναικών στους εν λόγω κλάδους και για να γίνει αυτό πρέπει να μπουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια χρηματοδοτικών οργανισμών που λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις.    

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων:
Λαϊκό Κόμμα: Η έκθεση είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για διάλογο με σκοπό τις αποφάσεις. Οι «πράσινες» και «ψηφιακές» θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από τις σχετικές επενδύσεις σε αναγκαία έργα τα επόμενα χρόνια, έχουν ως προϋπόθεση σπουδές σ’ αυτές τις επιστήμες. Αποκλείοντας γυναίκες από αυτές τις σπουδές, τις αποκλείουμε από το μέλλον της εργασίας. Πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για τις εταιρείες να προσλαμβάνουν γυναίκες.

Σοσιαλιστές και Δημοκράτες
: Το θέμα είναι κρίσιμο. Όπως πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για τα κορίτσια, ώστε να επιλέγουν αυτούς τους κλάδους, έτσι, πρέπει να θεσπιστούν αντίστοιχα κίνητρα για τα αγόρια για να στρέφονται ισόρροπα σε τομείς έξω από τις STEM. Η πανδημία θα επιφέρει αλλαγές στη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων μετά την καραντίνα. Θα γίνουν όλα ψηφιακά σε μόνιμο επίπεδο. Συνεπώς, η μη συμμετοχή γυναικών σε κάτι που θα μεγεθυνθεί θα επιφέρει ξανά διεύρυνση του χάσματος σε μισθούς, συντάξεις κλπ.

Πράσινοι
: Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία πιο ανθρωπολογική προσέγγιση στο σχέδιο που θα καταρτίσουμε με βάση την έκθεση που συζητάμε σήμερα. Πρέπει συνεπώς, να θεσπίσουμε μέτρα για το «δικαίωμα της αποσύνδεσης» στις ψηφιακές εφαρμογές στην εργασία από το σπίτι/τηλεργασία. Είναι στις προθέσεις μας να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του αντιρατσιστικού σχεδιασμού για τους κλάδους αυτούς, εκτός από τον έμφυλο. Επιπλέον, θα πρέπει να φροντίσουμε και για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ.

Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές: Η έκθεση κάνει τη σωστή διάγνωση για το πως έχουν τα πράγματα στις STEM. Η πανδημία επιτείνει την ανάγκη να συμμετέχουν οι γυναίκες σ’ αυτούς τους τομείς. Για μας είναι σημαντική υπόθεση η θέσπιση κανόνων που θα εξασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής. Θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες.

Αριστερά: (Ε. Κουντουρά): Χρειάζεται ολιστική ευρωπαϊκή πολιτική με κίνητρα, από το στάδιο της εκπαίδευσης, μέχρι το στάδιο της εργασίας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα για την ψηφιακή μετάβαση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις 15/3/21 θα ληφθούν για το θέμα οι τελευταίες αποφάσεις για να προωθηθούν στους υπόλοιπους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία

Με δεδομένα τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη νομοθετική οπισθοδρόμηση σε χώρες της Ε.Ε., όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στη συνεδρίαση της 26/1 για το θέμα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η Επιτροπή FEMM δεν είναι η πρώτη φορά που εξετάζει το ζήτημα, αλλά βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας τροπολογιών επί παλαιότερης εισήγησης, επί της οποίας τα μέλη της είχαν διαβουλευτεί. Έκθεση για το θέμα, στην φάση που βρίσκεται τώρα, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής P.F. Matic (Κροατία, Σοσιαλιστές/Δημοκράτες) που θέτει ως αιτήματα για τις πολιτικές που θα προωθηθούν:
– το δικαίωμα για όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες σε πρόσβαση υπηρεσιών στη σεξουαλική υγεία,
– το δικαίωμα αντισύλληψης και το δικαίωμα στην άμβλωση,
– το δικαίωμα στην σεξουαλική εκπαίδευση,
– την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εισαγωγή αυτού του θέματος στην Επιτροπή FEMM, έχουν κατατεθεί στην περισσότερες από 500 προτάσεις τροπολογιών από ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών πλευρών.

Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων

Λαϊκό Κόμμα: συμφωνούμε με την κατεύθυνση της έκθεσης. Μιλάμε για θέματα υγείας των γυναικών, δεν μιλάμε μόνο για έμφυλες πολιτικές. Μπαίνουν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας για την εφαρμογή των πολιτικών που θα προτείνουμε, γι’ αυτό έχει σημασία η τελική απόφαση μας να ψηφισθεί με όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση.

Σοσιαλιστές και Δημοκράτες: Αυξάνονται οι απειλές για τα δικαιώματα των γυναικών. Η πανδημία επιδείνωσε τις δυσκολίες πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας. Εδώ μιλάμε για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, γι’ αυτό και οι αποφάσεις μας πρέπει να συντονιστούν με την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνστασντινούπολης.

Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές: η έκθεση αντιτίθεται στην φυσική τάξη των πραγμάτων. Γι’ αυτό και είμαστε αντίθετες/-οι. Δίνετε κίνητρα για να διακόπτεται η φυσική διαδικασία γέννησης παιδιών, όπως κάνετε και με την αναγνώριση των κοινωνικών φύλων, ενώ η φυσική τάξη των πραγμάτων είναι να γεννιόνται παιδιά μέσα σε φυσικές οικογένειες.

Αριστερά: Συντασσόμαστε για δημόσιες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Επίσης, όλες και όλοι πρέπει να έχουν εκπαίδευση σε αυτά τα θέματα. Οι οπισθοχωρήσεις στα θέματα αυτά σε κράτη μέλη είναι απαράδεκτες.

Ταυτότητα και Δημοκρατία (δεξιά/ακροδεξιά): Η άμβλωση δεν συνιστά μέθοδο για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Τη δεκαετία του 90’ υπήρχε αυτή η παραδοχή σε κείμενο απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτά αποφασίζονται από τα νομοθετικά όργανα της κάθε χώρας. Γι’ αυτό η έκθεση αποτελεί προσπάθεια της Ε.Ε. να επιβάλλει οριζόντια απόφαση στο θέμα αυτό. Εμείς έχουμε άλλη άποψη για το μέλλον της Ευρώπης που δεν ταυτίζεται με την οπτική της έκθεσης για την οποία συζητάμε.

Φιλελεύθεροι/Δημοκράτες: τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, δεν μπορεί χώρες στην Ευρώπη να μην σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς θα βοηθήσουμε για να ψηφιστεί στην FEMM μία κοινή πρόταση πολιτικής και στην συνέχεια, θα βοηθήσουμε για να υιοθετηθεί με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


FEMM 01.02.21 | Ψηφιακή τεχνολογία και Ισότητα Φύλων

Άλλο ένα σημαντικό θέμα εισήχθη με σκοπό την λήψη αποφάσεων για πολιτικές στην συνεδρίαση της FEMM της 01/02. Την εισήγηση προς τα μέλη της Επιτροπής έκανε η ευρωβουλευτής Maria de Graca Carvalho (Λαϊκό Κόμμα, Ισπανία). Αφορούσε σε προτάσεις επί της «πολιτικής για το ψηφιακό μέλλον της Ε.Ε». που έχει κατατεθεί για διαβούλευση από άλλες επιτροπές του Ε.Κ. Συνεπώς, η εισήγηση εξετάστηκε ως κατεύθυνση για γνωμοδότηση που πρέπει να καταθέσει η Επιτροπή FEMM σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Η εισηγήτρια παρέθεσε στοιχεία:
– μόνο το 18% των γυναικών αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σύνολο των θέσεων τεχνολογίας στις χώρες της Ε.Ε..
– μόνο το 17% νέων γυναικών καταλαμβάνει τις θέσεις στις σπουδές τεχνολογίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ε.Ε.
Γίνεται σαφές ότι υπάρχει ένα διαμορφωμένο μεγάλο χάσμα υπέρ των ανδρών που αποκλείει την ισότιμη συμμετοχή στο μέλλον της εργασίας.

Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων

Σοσιαλιστές και Δημοκράτες:
Έχουμε συνεργαστεί για την έκθεση που παρουσιάστηκε και θα καταθέσουμε τροπολογίες ακόμη με σκοπό την βελτίωσή της. Το 90% των θέσεων της μελλοντικής οικονομίας, θα απαιτεί γνώσεις από σπουδές ψηφιακών τεχνολογιών. Συνεπώς, αν τώρα τα κορίτσια σπουδάζουν μόνο κατά 17% σε αυτούς τους γνωστικούς τομείς, κατανοούμε ότι το εργασιακό μέλλον γι’ αυτές θα είναι άνισο. Πρέπει να βελτιώσουμε το μοντέλο του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία. Το ίδιο ισχύει και για την τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο το 12% των θέσεων εργασίας αυτού του κλάδου καλύπτεται αυτή τη στιγμή από γυναίκες, ενώ το αντίστοιχο στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι 20%.
Πρέπει με καμπάνιες ενημέρωσης να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε για το θέμα.


Φιλελεύθεροι/Δημοκράτες: Πάντοτε υπάρχουν περισσότερα εμπόδια γι’ αυτούς/-ες που δεν ταιριάζουν στα στερεότυπα της κοινωνίας. Εμείς λέμε ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για την εξάλειψη της έμφυλης διαφοράς στην εργασία. Θα συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με την εισηγήτρια για την προώθηση της έκθεσης.

(Τα υπόλοιπα κόμματα δεν τοποθετήθηκαν με τους «σκιώδεις εισηγητές» για το συγκεκριμένο θέμα).

Η ευρωβουλευτής Maria Noichl (Σοσιαλδημοκράτες και Δημοκρατικοί, Γερμανία) ανάφερε ως καλή πρακτική την δημιουργία ξεχωριστών τμημάτων στις μικρές ηλικίες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών μέχρι να ισορροπήσει ο πληθυσμός στα STEM.

  

  

      

Advertisement