Νέα πολιτική της Ε.Ε.: Επίπτωση της Ενδοοικογενειακής Βίας στην Γονική Επιμέλεια
Το απόγευμα της 1|12 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM) και της αντίστοιχης Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI). Συζητήθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα του στόχου για την σύνταξη έκθεσης επάνω στα θέματα Ενδοοικογενειακής βίας και κοινής επιμέλειας των παιδιών, με σκοπό να γίνει Κοινοτική Οδηγία προς τα κράτη – μέλη.

Στο πρόγραμμα της συνεδρίασης δηλωνόταν ότι θα γινόταν λόγος και για το “σύνδρομο γονικής αποξένωσης”, κάτι που τελικά δεν έγινε, παρά ίσως έμμεσα. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι στα συνοδευτικά κείμενα της συγκεκριμένης συνεδρίασης δινόταν έμφαση στην μη υιοθέτηση του τίτλου: “σύνδρομο γονικής αποξένωσης” αλλά την παράθεση ως ενδεικτικό της πτυχής που εκπροσωπεί στο δημόσιο διάλογο στα όργανα.

Ωστόσο, πρόκειται για την πρώτη φορά που εισάγεται η εν λόγω φράση στα κείμενα των σχετικών επιτροπών. Όσες και όσοι παρακολουθούν τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν ότι το πως γράφεται ή αναφέρεται κάτι στις συνεδριάσεις ή στα έγγραφα γύρω από αυτές, δεν είναι αποτέλεσμα τυχαιότητας.
Το περιεχόμενο,
τι ειπώθηκε

Robert Biedron (S&D, Πολωνία, προέδρευσε εκ μέρους της επιτροπής FEMM στην οποία είναι ανιπρόεδρος): Ανακοίνωσε ότι το έργο που ξεκινά με την συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει ως σκοπό τη σύνταξη “έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας” για το θέμα: Επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας για γυναίκες και παιδιά.

Vazquez Lazara (RENEW, Ισπανία, συπροέδρευσε εκ μέρους της επιτροπής JURI στην οποία είναι πρόεδρος): Είπε πως πρέπει τα παιδιά και οι μητέρες να προστατεύονται από το δίκαιο σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Η άσκηση βίας εναντίον των μητέρων, είναι άσκηση βίας και εναντίον των παιδιών, όπως τόνισε.
Στοχευμένη τοποθέτηση Κουντουρά
Μηνύματα για το ελληνικό κοινοβούλιο

Ελ. Κουντουρά (GUE/NLG, Ελλάδα, Εισηγήτρια της Επιτροπής FEMM): Ανάφερε ότι η ενδοιοικογενειακή βία παρουσιάζει αύξηση στην πανδημία, η οποία μάλιστα δεν καταγράφεται πλήρως. Διατύπωσε καταγγελία για τις κυβερνήσεις που μπλοκάρουν στο Συμβούλιο της Ε.Ε. τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, ώστε να γίνει κοινή νομική δέσμευση για όλα τα κράτη – μέλη.

Ιδιαίτερη σημασία είχε αναφορά της κ.Ε. Κουντουρά στο θέμα της επιμέλειας, αφού αναγνώρισε πως: δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινή επιμέλεια και οι μη εποπτευόμενες επισκέψεις των γονέων διασφαλίζουν σε αρκετές περιπτώσεις το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού αλλά και την ισότητα των δικαιωμάτων και ευθυνών των γονέων.
Πλην όμως διευκρίνισε ότι το ζητούμενο αυτό δεν ισχύει ούτε σε περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης ενός παιδιού, ούτε σε περιπτώσεις κάθε είδους ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, είπε πως όλες οι μορφές βίας κατά της γυναίκας, πρέπει να θέτουν τον έτερο γονέα εκτός κοινής επιμέλειας, διότι είναι ασυμβίβαστες με τα ανθρώπινα δικαιώματα γυναίκας και παιδιού.

Επισήμανε με έμφαση τα προβλήματα που αποκτούν τα παιδιά από την ενδοοικογενειακή βία, σε ψυχολογικό επίπεδο.
Πρόσθεσε ότι δεν λαμβάνεται υπόψη από δικαστήρια σε ορισμένα κράτη – μέλη η ενδοοικογενειακή βία στην έκδοση αποφάσεων επιμέλειας.
Υποστήριξε τη δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων με υποστήριξη ειδικών επιστημόνων. Τάχθηκε ξεκάθαρα ενάντια στην κοινή επιμέλεια σε περιπτώσεις ενδοοικογενειάκη βίας κατά τη διάρκεια ή και μετά το γάμο. Πρότεινε την εκπαίδευση αστυνομικών οργάνων και κοινωνικών λειτουργών.Luisa Regimenti (ID, Δεξιά, Ιταλία, Συνεισηγήτρια από την Επιτροπή JURI): Δήλωσε ότι συμμερίζεται τις διατυπώσεις της Κουντουρά. Έδωσε έμφαση στην αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά την πανδημία. Τόνισε ότι και μετά τα διαζύγια παρατηρείται επίταση της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία μάλιστα, δεν εντοπίζεται από τους αρμόδιους φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο άρθρο 8 προβλέπει το δικαίωμα στην επαφή και με τους δύο γονείς του, αλλά σωστά περιορίζεται από δικαστικές αποφάσεις όταν υπάρχουν προβλήματα βίας. Τάχθηκε υπέρ της διαμεσολάβησης επιστημόνων ειδικευμένων για να γνωματεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις και στην δημιουργία του κατάλληλου δικαστικού συστήματος.
Είπε ότι η πρόληψη είναι επίσης επιτακτική ανάγκη λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές από χώρα σε χώρα, καθώς και η ευθυγράμμιση του νομικού πλαισίου με ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη – μέλη, μιας και δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται πλήρως παντού η απειλή του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας.Τοποθετήσεις εκπροσώπων
πολιτικών ομάδων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:


Marion Walsmann (PPE, Χριστιανοδημοκράτες, Γερμανία): Συμφώνησε για την ανάγκη δημιουργίας μίας έκθεσης που να εισηγείται νέα ευρωπαϊκή πολιτική για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, πριν και μετά τον γάμο.

Elzbieta Lukacijewska (PPE, Χριστιανοδημοκράτες, Πολωνία): Είπε ότι κατά την πανδημία εμφανίστηκαν πολλές μορφές ενδοοικογενειακής, έμφυλης βίας. Αναφέρθηκε στα θέματα διατροφής. Τάχθηκε υπέρ της διαδικασίας για την έκθεση για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο.

Brando Benifei(S&D, Σοσιαλιστές, Ιταλία): Τόνισε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις της μετασυντροφικής περιόδου, όσο αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Να ληφθεί η άποψη των παιδιών. Να προστατευτούν γυναίκες, παιδιά και το σύνολο των πολιτών.

Pina Picirno (S&D, Σοσιαλιστές, Ιταλία): Συμφώνησε με τους προηγούμενους ομιλητές. Δύο ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίσει μία νέα Κοινοτική Οδηγία: την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας με την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης παντού, και τον βίαιο σύντροφο που πρέπει να βρεθεί εκτός επιμέλειας. Τέλος, ζήτησε να προστατευτούν τα παιδιά που έμειναν ορφανά από την δολοφονία της μητέρας τους ως αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας.

Karen Melchior (RENEW, Ισπανία): Συγκατατέθηκε με τις προηγούμενες τοποθετήσεις.

Annika Bruna (ID, Δεξιά, Γαλλία): Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ψυχική υγεία των ανθρώπων που φροντίζουν τα παιδιά σε κάθε φάση της ανατροφής τους.

Diana Riba I Giner (Verts/Ale, Πράσινοι, Ισπανία): Η ομάδα ειδικών της Ε.Ε. μας λέει ότι γονείς που άσκησαν ενδοοικογενειακή βία διατηρούν την επιμέλεια μετά το τέλος των γάμων. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Advertisement