Κύπρος: έμφυλες διακρίσεις


Συγκροτήθηκε 15μελής επιτροπή
για τον πολιτισμό
με μόλις μία γυναίκα μέλοςΑντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της χώρας, με αφορμή την οποία αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά η διάκριση ως προς το γυναικείο φύλο στο ζήτημα της έλλειψης πολιτικής βούλησης, ώστε να ασκούνται πολιτικές για να εκπροσωπούνται οι γυναίκες ισότιμα στα όργανα άσκησης εξουσίας και διοίκησης. Ασφαλώς, δεν πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο στην Κύπρο.Η επίμαχη ανακοίνωση

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας,
κ. Πρόδρομος Προδρόμου, δημοσίευσε στην αρχή της εβδομάδας την απόφασή του «για την συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής από προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του πολιτισμού, προκειμένου να τον συμβουλεύουν στη διαμόρφωση της πρότασης πολιτικής για τον πολιτισμό, στις προεργασίες για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού και στην πρόταση για θεσμική κατοχύρωση της ιδιότητας του καλλιτέχνη και του εργαζόμενου στην πολιτιστική δημιουργία».

■ Το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ:

Ο Υπουργός κ. Π. Προδρόμου


Οι αντιδράσεις

Η σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει εκπροσώπους από ιδρύματα, οι οποίοι έχουν ειδικότητες που έχουν πολλές γυναίκες στην Κύπρο. Ωστόσο, από τα 15 μέλη που ανακοινώθηκαν, μόνο μία είναι γυναίκα!!!
Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση γυναικείων οργανώσεων. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Κυπριακού Λόμπυ Γυναικών, την οποία παραθέτουμε:

«Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών απαιτεί την ακύρωση του διορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό. Η απόφαση του Υπουργού Πρόδρομου Προδρόμου για διορισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό που απαρτίζεται από 1 γυναίκα και 15 άνδρες είναι απαράδεκτη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πλέον να αναλωθούμε στο να επιχειρηματολογούμε για τα αυτονόητα, για τις ικανότητες των γυναικών στην προκειμένη περίπτωση σε ότι αφορά τον πολιτισμό αλλά και σε άλλους τομείς. Φτάνει πια!

Ως Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών απαιτούμε την άμεση ακύρωση αυτής της προσβλητικής απόφασης. Ζητούμε ισότιμη συμμετοχή στην εν θέματι Επιτροπή. Φτάνει πια να αγνοείται από το 49% του πληθυσμού το 51%. Δημοκρατία σημαίνει ισότιμη συμμετοχή. Ο διορισμός ΜΟΝΟ μιας γυναίκας σε μία 16μελή επιτροπή είναι προσβλητικός για όλη την κοινωνία».


Συμψηφισμός με άλλη Επιτροπή
από το Υπουργείο…

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ανακοίνωση στις 21/10 με σκοπό να απαντήσει στις ανακοινώσεις των φορέων γυναικών και Ισότητας που αντέδρασαν στην πρώτη ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα σε σημεία αναφέρει:

1. «Όπως διευκρίνισε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη δημιουργία Υφυπουργείου και για θέματα πολιτικής για τον Πολιτισμό, ως προς το φύλο, προέκυψε τυχαία. Η επιτροπή αποτελείται από προσωπικότητες που επελέγησαν στη βάση του έργου, των γνώσεων και της ανάμιξής τους στα πολιτιστικά πράγματα και δεν προβλέπεται να είναι αντιπροσωπευτική οποιωνδήποτε χώρων ή ομάδων του πληθυσμού».

2. «Όπως, εξίσου συμπτωματικά, σε άλλες συμβουλευτικές επιτροπές υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του γυναικείου φύλου. Παράδειγμα είναι η συμβουλευτική επιτροπή για θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης, η οποία έχει συσταθεί και θα δημοσιοποιηθεί εντός των ημερών».

■ Όλη η ανακοίνωση εδώ:

Η γνώμη μας

Το τμήμα της δήλωσης εξηγήσεων του Υπουργού Π. Προδρόμου της 21/10: «[…] Η επιτροπή αποτελείται από προσωπικότητες που επελέγησαν στη βάση του έργου, των γνώσεων και της ανάμιξής τους στα πολιτιστικά πράγματα […]», δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα από την απόφαση διορισμού Επιτροπής με άνιση συμμετοχή γυναικών. Αν στην Κύπρο δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες που «με βάση το έργο, τις γνώσεις και την ανάμιξή τους στα πολιτιστικά πράγματα», να μπορούν να επιλεγούν ισότιμα με τους συναδέλφους τους άνδρες, για την σύσταση ενός πολιτικού οργάνου, τότε το πρόβλημα της ανισότητας είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι δομικό σε ό,τι αφορά την Ισότητα των Φύλων στην χώρα και όχι ένα λάθος στις επιλογές ενός Υπουργού.

Πρόβλημα αποτελεί και το επικοινωνιακό τέχνασμα του γραφείου του Υπουργού που στην ίδια ανακοίνωση προσπαθεί να αποδείξει την τυχαιότητα των επιλογών ως προς το φύλο, με συμψηφισμό με άλλη Επιτροπή στην οποία «τυχαία» θα συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες. Όμως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, άρα δυνητικά μπορεί ευκαιριακά να ενισχυθεί για λόγους σκοπιμότητας. Ακόμη και αν ισχύει αυτό που γράφεται, είναι λάθος να μην υπάρχει εκπροσώπηση της γυναικείας οπτικής και γυναικών στα θέματα σχεδιασμού πολιτικών πολιτισμού, κάτι που δεν θα αλλάξει, επειδή θα υπάρχουν παραπάνω γυναίκες στην Επιτροπή για τα θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης. Το ίδιο λάθος θα είναι να μην εκπροσωπούνται ισότιμα οι άνδρες στην τελευταία.

Τέλος, είναι άσχετο το θέμα της αξίας που δίνει το υπουργείο στον πολιτισμό και παρέλκει η αναφορά την αντιμετώπιση του θέματος των έμφυλων διακρίσεων, απλούστατα: 1ον γιατί η σύσταση μίας Επιτροπής μένει να αποδειχθεί αν θέτει στο επίκεντρο τον πολιτισμό, 2ον γιατί η Ισότητα των Φύλων και η Ισότητα των ευκαιριών στην συμμετοχή, δεν εξετάζεται σε συνδυασμό με κάτι άλλο, ούτε είναι δευτερεύον επειδή τάχα προηγείται κάτι άλλο.

Advertisement