Survivor και πανδημία Ημερίδα αποτίμησης

Στις 30|09 με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα με σκοπό αφενός να γίνει ενημέρωση για τα όσα πραγματοποιήθηκαν με την αξιοποίηση του προγράμματος «Survivor» τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφετέρου να γίνει αποτίμηση της τελευταίας περιόδου υπό τις συνθήκες της πανδημίας. Το πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία και παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας μεταξύ του πληθυσμού των προσφύγων. Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της περιόδου της πανδημίας που διάγει ο τομέας της Ισότητας ο κρατικός τομέας και κοινωνικοί φορείς παρέθεσαν στοιχεία για τα θετικά αλλά και τα αρνητικά.Τοποθετήσεις

Μαρία Συρεγγέλα: Οι θέσεις της Γενικής Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής περιέχεται στις φράσεις της: Το Survivor έδωσε εκπαίδευση σε πρόσωπα που εργάζονται για την αντιμετώπιση περιστατικών θυμάτων έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό. Αντιμετωπίσαμε επιτυχημένα την αύξηση οικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Θεοδωσία Κρίγκου – Τάνταρου:Η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ αναφέρθηκε στο ότι: Το ΚΕΘΙ παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας και εξέδωσε σχετικά ξενόγλωσσα φυλλάδια συνεισφέροντας στο πρόγραμμα.


Για το  Survivor:

Το πρόγραμμα αφορά σε παροχή υπηρεσιών υποδομής και υποστήριξης σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή που κινδυνεύουν από την ίδια αιτία και που ανήκουν στον προσφυγικό πληθυσμό.  Ξεκίνησε την περίοδο 2018 – 2019 και περιείχε χρηματοδότηση 712.000 ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 512.000 πρόκυψαν (κατόπιν υποβολής σχετικού φακέλου δια της τ. ΓΓΙΦ με την συμμετοχή σχετικών με το θέμα εταίρων φορέων από την κοινωνία) από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ τα υπόλοιπα 200.000 από ίδιους πόρους των φορέων που συμμετείχαν στην ομάδα υλοποίησης.


Αναλυτικότερη ενημέρωση εισέφερε ο Ιάσων Γουσέτης (Συντονιστής Προγράμματος, εκ μέρους του Κέντρου Γυναικείων Μελετών «Διοτίμα»). Ανέφερε ότι το πρόγραμμα αφορούσε προσφορά υπηρεσιών σε πρόσφυγες:
– Επιζήσασσες από βία για πρόσβαση σε υπηρεσίες.
– Πρόσληψη μεταφραστών και οδηγού για μεταφορές.
– Χαρτογράφηση υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την υποστήριξη θυμάτων βίας.
– Εκπαίδευση διαμεσολαβητών που εργάζονται στο πεδίο.
– Δημιουργία Προτύπων Διαδικασιών (SOP’s).

Η εταίρος στο πρόγραμμα μη κερδοσκοπική οργάνωση IRC – Resque ανέλαβε την διεκπεραίωση υπηρεσιών:
– Ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στον ευρωπαϊκό χώρο για στελέχη των οργανισμών που εργάζονται για το θέμα της υποστήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό.   
– Σεμινάρια για αντίστοιχα στελέχη.
– Κατασκευή Ιστοσελίδας σχετική με το θέμα με σκοπό την χρήση της από ενδιαφέρόμενες/-ους.

Ωφελούμενοι/-ες του προγράμματος από την αρχή μέχρι την περίοδο αυτή που ολοκληρώνεται ήταν:
– 300 επιζήσασες
– 250 επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο.
– 10 πόλεις της Ελλάδας ήταν αυτές από τις οποίες προέρχονταν οι επαγγελματίες που εκπαιδεύτηκαν.Η Βιργινία Ξυθάλη (Κέντρο ΕΘΙ, εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα) ανέφερε την συνδρομή του φορέα στον οποίο εργάζεται:
■ Σεμινάρια για Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές:
– σε 10 διερμηνείς του δικτύου,
– σε 42 άτομα (άλλων ειδικοτήτων) του δικτύου,
– 18 αστυνομικούς,
– 12 εργαζόμενες στην Μυτιλήνη που εργάζονται στο ΚΥΤ.
■ Διατομεακά Σεμινάρια:
– σε 40 άτομα από ΕΟΔΥ, ΜΚΟ κλπ
■ Ανάλυση Περιστατικών με επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο:
– 20 επαγγελματίες από ΜΚΟ
■ Προπτυχιακή επιμόρφωση σχετικά με την έμφυλη βία:
– σε 31 φοιτητές ψυχολογίας/υγείας κλπ
– σε 65 φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας.

Μία σημαντική παράμετρος της εισήγησής της ήταν η αναφορά σε παρατηρήσεις των ίδιων των ωφελούμενων για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν:

 • Οι ανάγκες των επαγγελματιών του χώρου αλλάζουν και γι’ αυτό στον σχεδιασμό πρέπει αν λαμβάνεται υπόψη αυτή η παράμετρος, ώστε να σχεδιάζονται πράγματα που να καλύπτουν τις επίκαιρες ανάγκες.
 • Οι επαγγελματίες ανά την Ελλάδα πολλές φορές νιώθουν την ματαίωσή τους εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο κανονιστικό καθεστώς για τις προσπάθειες που κάνουν με τον ευαίσθητο προσφυγικό πληθυσμό.Η Ευτυχία Γεωργιάδη (εκ μέρους IRC, International Rescue Committee | Resque) παρέθεσε περισσότερες λεπτομέρειες για την εισφορά του φορέα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε:

– σε 20 αστυνομικούς που εργάζονται στην πρώτη γραμμή του πεδίου οι οποίοι επιμορφώθηκαν,
– σε 21 στελέχη από οργανισμούς – παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έγιναν σεμινάρια,
– σε 22 στελέχη συμμετέχοντες σε επιμορφώσεις, που ενημερώθηκαν για υποθέσεις διαχείρισης παιδιών.
– Πραγματοποίησε επισκέψεις για ανταλλαγή εμπειριών σε Βουλγαρία και Γαλλία.

Η Τζένη Κουντούρη – Τσιάνη (επίσης εκ μέρους IRC | Resque) αναφέρθηκε σε άλλες εργασίες του οργανισμού για το πρόγραμμα που έγιναν, όπως:

– Δημιουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας (www.gbvsurvivor.gr)
– σε 24 γυναίκες από τον πληθυσμό των προσφύγων που εκπαιδεύτηκαν για να παρέχουν βοήθεια επί του θέματος της βίας.
Αναφέρθηκε σε προβλήματα που ανέφεραν οι ίδιες οι γυναίκες πρόσφυγες:

 1. Την καταγγελία των περιστατικών εμποδίζουν: ο φόβος, η ντροπή, η ενοχή, η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι πολιτισμικοί κανόνες (σ.σ.: οι φαρσόφωνες, αραβόφωνες που καταγγέλλουν θεωρούνται «μαύρα πρόβατα» από την κοινότητά τους), ο φόβος ότι θα μείνουν χωρίς πόρους και προστασία, τα γλωσσικά εμπόδια από τους παρόχους υπηρεσιών.
 2. Δεν αισθάνονται ασφαλείς σε πλατείες του κέντρου της Αθήνας, αφού οι άνδρες της κοινότητας τους μπορεί να τις παρατηρήσουν – πολλές φορές με βία – για την παραδοσιακή ενδυμασία, όταν δεν την φορούν.
  Από Έλληνες που τις παρενοχλούν με προτάσεις για ανταλλακτικό σεξ με χρήματα.
  Και παρενόχληση με περιεχόμενο την ρατσιστική συμπεριφορά για την μαντίλα.
 3. Υπάρχει νομικό κενό για την προστασία τους καθώς και έλλειψη γραμμών επικοινωνίας στην γλώσσα τους. Όποτε εμφανίζονται με δικηγόρο τότε εξυπηρετούνται.
 4. Χρειάζονται εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες για εκμάθηση δεξιοτήτων, μόρφωση, γλώσσες κλπ. με πρόνοια για παροχή φύλαξης και φροντίδας για τα παιδιά τους, αφού οι περισσότερες είναι μητέρες.
 5. Γνωρίζουν και απευθύνονται στους παρακάτω οργανισμούς: «Διοτίμα», «McF», «Amurtel», «Melissa», «MdM, Γιατροί του Κόσμου», Δημόσια Νοσοκομεία.


Η Αγγελική Παπάζογλου (διευθυντικό στέλεχος της ΓΓΟΠΙΦ) έκανε παρουσίαση του οργανογράμματος της ΓΓΟΠΙΦ. Για το θέμα του προγράμματος ανέφερε ότι στο πλαίσιο του survivor η ΓΓΟΠΙΦ έκανε 4 ημερίδες σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.
Η Λία Μότσκα (UNICEF, σύμβουλος διαχείρισης πληροφόρησης για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, γραφείου Ελλάδας): Αναφέρθηκε σε γενικότερες ενέργειες της ΓΓΟΠΙΦ τα τελευταία χρόνια για θέματα διαχείρισης με γυναίκες πρόσφυγες.
Αναφέρθηκε σε δύο διασώσεις γυναικών προσφύγων που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα και τέσσερις που έτυχαν διαχείρισης μέσω ίντερνετ.


Η Βικτώρια Γκερμότση (υπεύθυνη έργου εκ μέρους του ΚΕΘΙ) αναφέρθηκε στην
πρόσληψη διερμηνέων στον οργανισμό. Τεσσάρων, δύο εκ των οποίων εργάζονται και στην γραμμή «sos 15900» κατά την περίοδο εξέλιξης του προγράμματος. Σήμερα εργάζονται τρεις: δύο άνδρες και μία γυναίκα. Τόνισε ότι υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον για τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε γυναίκες διερμηνείς.
Γενικά, από τις δομές της ΓΓΟΠΙΦ/ΚΕΘΙ έχουν εξυπηρετηθεί 302 γυναίκες πρόσφυγες, έχουν γίνει 900 πράξεις παρεμβάσεων τα τελευταία 2 χρόνια.
Δημιουργήθηκαν φυλλάδια σε τρεις γλώσσες και ένα με εικόνες για αναλφάβητες, ενώ έγινε χαρτογράφηση των υπηρεσιών ανά την Ελλάδα που παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας.


Για την περίοδο της πανδημίας
Η Αγγελική Παπάζογλου (διευθυντικό στέλεχος της ΓΓΟΠΙΦ) ανέφερε ότι η υπηρεσίες στο σύνολο προσπάθησαν να δουλέψουν με έναν τρόπο ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες. Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενδυνάμωση στελεχών που εργάζονται στις δομές. Χαρακτηριστικά είπε ότι όλη αυτή την περίοδο «Τεντώθηκε» το σύστημα…

Η Άννα Βουγιούκα (εμπειρογνώμονας σε θέματα Ισότητας Φύλων, στέλεχος «Διοτίμα») αναφέρθηκε σε στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από διεθνείς και εγχώριους φορείς σχετικά με το θέμα:
+25% μέση αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας διεθνώς,
+ 16% στην Ελλάδα με βάση τις επίσημες αναφορές, όμως ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.
Προβλήματα που εντοπίστηκαν στην διαχείριση στην Ελλάδα:
– παραλήφθηκε από τους 6 λόγους που είχαν δημοσιοποιηθεί από τις αρχές η δυνατότητα μετάβασης στην αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
– Καθυστέρησαν τα κείμενα με οδηγίες για την ΕΛ.ΑΣ και για το «Μάσκα 19».
– Τα δικαστήρια δεν παραλάμβαναν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, πλην ελαχίστων περιπτώσεων σε όλη της επικράτεια.
– Οι νέες προβλέψεις παραγραφής με το άρθρο 64 του νόμου που πέρασε αυτή την χρονιά για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, διαδίδει το αίσθημα ατιμωρησίας.
– Οι γυναίκες πρόσφυγες είναι εγκλωβισμένες λόγω της αναστολής των διαδικασιών εξέτασης ασύλου.
– Το σύστημα έχει ξεπεράσει τα όρια του, ιδίως μετά την φωτιά στην Μόρια.
– Υπάρχει έλλειμα ασφάλειας για θύματα στην Λέσβο.
– Υπάρχουν σημαντικά κενά στην διερμηνεία. Η διακοπή χρηματοδότησης λόγο της πυρκαγιάς στην Μόρια, δημιουργεί προβλήματα και αφήνει χωρίς πρόσβαση σε φάρμακα γυναίκες.
– Η διακοπή συνεντεύξεων καθυστερεί αιτήματα παροχής ασύλου σε γυναίκες θύματα ή που απειλούνται.

Η «ΔΙΟΤΙΜΑ» στην πανδημία:

 1. Ενίσχυσε την διαδικτυακή επικοινωνία
 2. Ενίσχυσε τις υπηρεσίας νομικής βοήθειας
 3. Παρείχε μεγαλύτερη τηλεφωνική υποστήριξη
 4. Διέθεσε υλικό σε 5 γλώσσες
 5. Δημιούργησε «On line help desk» σε 5 γλώσσες που λειτούργησε για πρώτη φορά και μάλιστα μέσω κοινωνικών δικτύων. Θα λειτουργήσει και μέσο της της ιστοσελίδας του φορέα από αυτόν τον Οκτώβριο.
 6. Ξεκινά πρόγραμμα για δωρεάν νομική βοήθεια και βραχύβια ψυχολογική υποστήριξη για γυναίκες αλλοδαπές και Ελληνίδες στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθήνας.
 7. Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για να λειτουργήσει δόμη στην Σάμο που δεν υπάρχει από την ΓΓΟΠΙΦ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ με βάση και τις κατευθύνσεις του ΟΗΕ

 1. Αύξηση των πόρων για ολόκληρο το σύστημα.
 2. Διασφάλιση επέκτασης του δικτύου.
 3. Ανοικτό μήνυμα σε αρχές (αστυνομία και δικαιοσύνη) ότι είναι προτεραιότητα η προστασία σε θύματα οικογενειακής βίας  

Η Ειρήνη Κυριάκη (Τριμελής Ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού, ΚΕΘΙ) αναφέρθηκε στην λειτουργία των δομών του ΚΕΘΙ που δεν σταμάτησε καθόλου την περίοδο της πανδημίας, με όλους τους τρόπους (skype, μέιλ, δια ζώσης) και σε συνεργασία με την γραμμή 15900.
Έδωσε σε στοιχεία, όπως ότι τριανταπέντε (35) άτομα (20 γυναίκες/11 εκ των οποίων πρόσφυγες και 15 παιδιά) φιλοξενήθηκαν σε έκτακτα ασφαλή καταλύματα, ένα σύστημα που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Οκτώ περιπτώσεις φιλοξενίας στην Λέσβο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έδωσε βοήθεια για τις άδειες μετακίνησης. Στην Λέσβο, η οργάνωση «Διοτίμα» διαδραμάτισε τον ρόλο του συνδέσμου για παραπομπές. Περιέγραψε μία επιχείρηση συντονισμού μεταφοράς κακοποιημένης γυναίκας από κοντέινερ σε καταυλισμό.
Αναφέρθηκε στις συνεργασίες με τις οργανώσεις «Μετάδραση» και UNICEF.Η Τζένη Κουντούρη – Τσιάμη (IRC) αναφέρθηκε σε καταγραφές που έκανε ο φορέας με αφορμή το «Survivor» από την περίοδο της καραντίνας με γυναίκες, τις  οποίες ρώτησαν για το αν επηρέασε την ζωή τους και την κατάστασή τους η πανδημία. Απάντησαν όλες ότι τις επηρέασε. Βοηθήθηκαν από chatrooms που στήθηκαν έκτακτα όπως αυτό της «Διοτίμα» για ενδυνάμωση και συμβουλευτική.
Αναφέρθηκε στον ρατσισμό που αντιμετώπισε η ίδια και στα θέματα covid. Είπε ότι σε συνομιλίες με εκπροσώπους ιδιωτικών οργανισμών με τους οποίους πρέπει να γίνονται συνεργασίες (όπως ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών) τις αρνήθηκαν, επειδή πίστευαν ότι αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες είναι φορείς διάδοσης της ασθένειας περισσότερο από άλλους.

Την διαδικασία της ημερίδας συντόνισε η Ευγενία Τζώρτζη, διευθύντρια γραφείου της Γενικής Γραμματέα της ΓΓΟΠΙΦ.


Advertisement