Θέματα Ισότητας από την περίοδο της πανδημίας στην Βόρεια Ελλάδα15|09|20 Συνεδρίαση Επιτροπής Ισότητας της Βουλής


Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής συνεδρίασε με θέμα: «COVID – 19 και ενδοοικογενειακή βία: Συμπεράσματα, δράσεις και αποτελέσματα από τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Βόρειας Ελλάδας». Στην συνεδρίαση ήταν προσκεκλημένες και συμμετείχαν για να ενημερώσουν η κ. Μ. Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) και η κυρία Θ. Ταντάρου – Κρίγγου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), ενώ με τηλεδιάσκεψη έκαναν παρεμβάσεις εκπρόσωποι από τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Βόρειας Ελλάδας.


Τα συμπεράσματα μας

Από την συζήτηση που έγινε το isotita.eu εστιάζει στα εξής:

1) Οι γυναίκες και άνδρες που στελεχώνουν τα Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την Ελλάδα κατά την διάρκεια της πανδημίας, που συνεχίζουμε να διανύουμε, δεν σταμάτησαν να καταβάλουν καθημερινά άοκνες προσπάθειες για να υποστηρίξουν τις γυναίκες θύματα βίας. Οι προσπάθειες τους χωρίζονται σε δύο χρονικές υποπεριόδους με διαφορετικά χαρακτηριστικά: α) την καραντίνα/lock down, και β) την περίοδο μετά την καραντίνα.

2) Κατά την περίοδο της καραντίνας η δραστηριότητα των στελεχών μειώθηκε δραστικά. Αυτό οφειλόταν στο ότι οι υποστηριζόμενες γυναίκες από περιστατικά παλαιότερα σταμάτησαν να επικοινωνούν με τα Συμβουλευτικά Κέντρα, ενώ νέα περιστατικά δεν εισέρχονταν με τους παλαιότερους ρυθμούς, είτε αυτοπρόσωπα, είτε μέσω τηλεφώνου. Κύριες αιτίες ήταν: ο αναγκαστικός εγκλεισμός στο σπίτι που δεν έδινε τη δυνατότητα για απρόσκοπτη επικοινωνία λόγω παρουσίας των αντρών ή άλλων προσώπων στον χώρο στέγασης, η υπεραπασχόληση των γυναικών με την φροντίδα των παιδιών που δεν πήγαιναν σχολείο και την παράλληλη εργασία από το σπίτι, καθώς και η παραίτηση από την υποστήριξη από ανάγκη για να βρουν τρόπο επιβίωσης στις πρόσθετες δυσκολίες (εργασίας και οικονομικές) που επέφερε η καραντίνα.

Μετά την άρση των μέτρων απομόνωσης, τα περιστατικά στις περισσότερες περιοχές ευθύνης και δράσης των Συμβουλευτικών Κέντρων αυξήθηκαν σημαντικά. Η απελευθέρωση της κίνησης στους δρόμους οδήγησε στα Συμβουλευτικά Κέντρα τα περιστατικά που προϋπήρχαν ή αυτά που είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Επιπλέον, η πανελλαδική καμπάνια της ΓΓΟΠΙΦ, αλλά κυρίως η τοπική επικοινωνιακή δραστηριότητα των στελεχών των ΣΚ ενδυνάμωσαν τα θύματα νέων περιστατικών να τους απευθυνθούν. Επιπλέον, τα στελέχη των ΣΚ ανά την Ελλάδα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι νέες/-οι, όμως έμπειροι/-ες στην αντιμετώπιση «σκληρών» περιστατικών μέσα σε αντιξοότητες και ελλείψεις, κινήθηκαν «επιθετικά» αξιοποιώντας τις νέες μεθόδους της τεχνολογίας, αλλά και τις επαφές τους με δίκτυο στελεχών άλλων υπηρεσιών με – τοπικά – σημαντικές θέσεις ευθύνης, προκειμένου να ξεπεράσουν τα πρωτόφαντα εμπόδια από την πανδημία και να αντιμετωπίσουν ανάγκες. Με την συστηματική συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστών, αλλά και την διαχείριση μεταφορών για την προστασία θυμάτων και των παιδιών τους.

Σημαντική υποστήριξη έλαβαν από τα στελέχη του ΚΕΘΙ που έχουν την ευθύνη να ενδυναμώνουν τα στελέχη των ΣΚ για να μπορούν να μην «λυγίζουν» και οι ίδιες/-οι από το φορτίο και τα προβλήματα των συμβουλευόμενων. Διευκολύνθηκαν από το έκτακτο μέτρο της ΓΓΟΠΙΦ να μπορούν να μεταφέρονται άμεσα θύματα βίας προσωρινά σε ξενοδοχεία, ώστε να μην υπάρχει χρόνος αναμονής για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων (σ.σ.: όπως ορίζει η νομοθεσία για την εισαγωγή σε Ξενώνες Φιλοξενίας του δικτύου).

3) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικά οι Δήμοι, όπου υπάρχουν δήμαρχοι και στελέχη ευαισθητοποιημένα στα θέματα Ισότητας Φύλων, παρέχουν καθοριστικής σημασίας, αναντικατάστατη υποστήριξη στα Συμβουλευτικά Κέντρα. Η συνεργασία με την αστυνομία, όπου υπάρχει, βοηθά καθοριστικά. Όμως είναι εμφανής η έλλειψη εκπαίδευσης ικανού αριθμού στελεχών της, παρά του ότι είναι ελπιδοφόρα η σύσταση ειδικής διεύθυνσης και τοπικών γραφείων αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα.

4) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των νομών της χώρας στο πώς εμφανίζονται εκφάνσεις της αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με αφορμή την πανδημία.


Παράθεση των κύριων σημείων
από τις τοποθετήσεις


 • Μ. Συρεγγέλα (Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων):
  Τον Μάρτιο είχαμε μία μείωση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Αλλά δεν εφησυχάσαμε και κάναμε την καμπάνια. Έτσι, πολλές γυναίκες έκαναν χρήση των υπηρεσιών για τις οποίες τώρα έχουμε στοιχεία.
  Πρέπει να δούμε την εργασιακή συμβουλευτική προς τις γυναίκες θύματα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αφού τα στοιχεία από τα θύματα μας δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν εξωτερικεύουν το πρόβλημα τους διότι έχουν οικονομική εξάρτηση από τον θύτη. Συνεχίζεται η εκπαίδευση αστυνομικών για την αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «
  empower», όπου εκπαιδεύονται άνθρωποι για να μπορούν να εντοπίσουν και να υποστηρίξουν θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας στα Κέντρα Υποδοχής και διαμονής προσφύγων και μεταναστών.
  Βρίσκεται σε εξέλιξη με το Υπουργείο Παιδείας συνεννόηση για την ένταξη μόνιμων μαθημάτων έμφυλης ισότητας στα σχολεία και όχι «εβδομάδων» προαιρετικών ενημερώσεων και δράσεων. Έχει δρομολογηθεί να ψηφισθεί στην Βουλή η άδεια πατρότητας και άδεια πατρικής γονικής μέριμνας με σκοπό να συμμετέχει περισσότερο ο ανδρικός πληθυσμός στην ανατροφή των παιδιών, αλλά και για να επιμερισθούν πιο δίκαια οι ευθύνες με τις γυναίκες.
 • Θ. Κρίγγου (Πρόεδρος ΚΕΘΙ): Τα Σ.Κ. εξοπλίσθηκανμε υπολογιστές και σχετικά συστήματα για να μπορούν να συνεχιστούν οι συνεδρίες υποστήριξης μέσω διαδικτύου.
  Εκδόθηκαν συμβουλευτικά έντυπα, αφενός με οδηγίες για το προσωπικό των μονάδων υγείας, αφετέρου για την υποστήριξη του γενικού πληθυσμού με την επανέκδοση ενός εύχρηστου εντύπου που είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν για την αντιμετώπιση προβλημάτων, του οποίου τα κείμενα επικαιροποιήθηκαν.
 • Φ. Αμανατίδου (Ψυχολόγος ΣΚ Θεσσαλονίκης του ΚΕΘΙ): Εστιάσαμε στην αδυναμία εύρεσης προσωπικού χώρου του θύματος που ήταν το πρόβλημα για την έλλειψη επικοινωνίας για συμβουλευτική με το ΣΚ. [σ.σ.: Αναφέρθηκε ειδικότερα στα περιστατικά κατά την καραντίνα και το πως αντιμετωπίσθηκαν και σε συνεργασία με ποιες άλλες υπηρεσίες].
 • Ε. Μερτζιάνη (Ψυχολόγος ΣΚ Δήμου Σερρών): Τον Απρίλιο είχαμε μείωση των συμβουλευτικών σε άτομα. Απευθυνθήκαμε σε θύματα για να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Η διαδικασία μας έδειξε ότι το φαινόμενο αφορούσε την αδυναμία των γυναικών να επικοινωνήσουν εξαιτίας της έλλειψης δυνατότητας να απομονωθούν τα θύματα από τους δράστες στο σπίτι τους. Επίσης, εντοπίσθηκε η τάση τους πρωτίστως να επιβιώσουν και να αναζητήσουν εργασία.
 • Θ. Κιρκασιάδου (Νομική Σύμβουλος ΣΚ Δήμου Καβάλας) και Σ. Μπένου (Κοινωνιολόγος ΣΚ Δήμου Καβάλας): 1) Το κέντρο λειτούργησε κατά την διάρκεια του lock down με την χρήση της τήλε-εργασίας, αλλά όχι μόνο. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα αλλά τα διαχειριστήκαμε παρά τις δυσκολίες. 2) Ο Δήμος Καβάλας δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή για την παροχή υποστήριξης για τον covid 19. Τα μέλη του ΣΚ συμμετείχαν στην λειτουργία της γραμμής και έτσι είχαμε την ευκαιρία να παρέχουμε υποστήριξη σε συμπολίτες  μας και προέκυψαν νέες συμβουλευόμενες.
 • Μ. Παπαλαμπροπούλου (Κοινωνική Λειτουργός, ΣΚ Δήμου Καστοριάς): Συνεργαστήκαμε με τον Δήμο για να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τις γυναίκες γιατί η Καστοριά ήταν από την αρχή σε lock down. Τα περιστατικά ήταν λίγα εντός lock down και αυξήθηκαν σημαντικά μετά από αυτό. Εντοπίσαμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα το υποχρεωτικού εγκλεισμού.
 • Μ. Καργάκης (Κοινωνιολόγος ΣΚ Δήμου Φλώρινας): Η απαγόρευση κίνησης επιδείνωσε την κατάσταση των συμβουλευόμενων γυναικών, αφού η υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι εγκυμονούσε διαρκείς κινδύνους για τις γυναίκες. Δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιήθηκε και από το ΣΚ. Μετά το lock down παρατηρήθηκε αύξηση των περιστατικών.
  – Δεν γνώριζαν οι γυναίκες ότι παρέχεται ειδική άδεια μετακίνησης σε κατάσταση lock down.
  – Το κλείσιμο των δικαστηρίων δημιούργησε πρόβλημα ατιμωρησίας σε θύτες.
 • Β. Παπαστεργίου (Νομική Σύμβουλος ΣΚ Κομοτηνής): Με ανακοίνωση έγινε γνωστό ότι το ΣΚ λειτουργεί κανονικά. Παρασχέθηκαν υπηρεσίες τηλεφωνικά κυρίως, αλλά και από κοντά εφόσον οι ίδιες το ήθελαν. Το ΣΚ λειτούργησε κανονικά κατά την καραντίνα παρά τα προβλήματα. Κατά την διάρκεια του lock down δεν παρατηρήθηκε αύξηση, αλλά μετά την καραντίνα υπήρξε αύξηση.
 • Χ. Μοσχολούρη (Κοινωνική Λειτουργός ΣΚ Δήμου Κατερίνης): Σταθερά παρέμεναν τα νούμερα κατά το lock down μετά παρατηρήθηκε αυξητική τάση. Εξυπηρετούσαμε τηλεφωνικά και δια ζώσης. Αποτιμούμε ως θετική την συνεργασία με το ΚΕΘΙ και την ΓΟΠΙΦ. ιδίως στην υποστήριξη που είχαμε τα στελέχη για να ανταπεξέλθουμε στις πιέσεις.
 • Χ. Νατσιοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός ΣΚ Δήμου Βέροιας): Αναπτύχθηκαν νέοι τρόποι επικοινωνίας λόγω καραντίνας. Ενισχύθηκαν οι τηλεφωνικές συνεδρίες. Μετά την καραντίνα είχαμε τετραπλασιασμό περιστατικών που όμως δεν έφταναν στα κέντρα. Τα αιτήματα ήταν κυρίως για ψυχολογική στήριξη και νομική. Δεν ζητήθηκε εργασιακή στήριξη. Επικαιροποιήθηκαν οι δικτυώσεις μας. Δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί να φιλοξενηθεί η γυναίκα θύμα πριν να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις υγείας.
 • Α. Αγγελακοπούλου (Νομική Σύμβουλος ΣΚ Κοζάνης): Καθ’ όλη την διάρκεια του lock down το κέντρο μας λειτούργησε κανονικά. Τα προβλήματα των γυναικών επιδεινώθηκαν. Στις παλαιές συμβουλευόμενες δεν τους φαίνονταν αναγκαίες οι τηλεφωνικές συνεδρίες. Ενισχύσαμε την δικτύωση και κυρίως με την αστυνομία. Το κλείσιμο των δικαστηρίων προκάλεσε δυσχέρειες.
 • Δ. Στεφανίδης (Κοινωνιολόγος ΣΚ Αλεξανδρούπολης): Είχαμε συνεργασία με ΓΓΟΠΙΦ και ΚΕΘΙ, καθώς και με Περιφέρεια και Δήμο. Δύο κύματα: ένα επί της καραντίνας και ένα μεγαλύτερο μετά. Ποιοτική ανάλυση στοιχείων μας δείχνει ότι οι γυναίκες υπέστησαν μεγάλη πίεση κατά την καραντίνα, λόγω εργασίας από το σπίτι μαζί με τα παιδιά. Έτσι, ακύρωναν τις συνεδρίες τους.

Στελέχη από όλα τα κέντρα έκαναν ενέργειες επικοινωνίας για τις υπηρεσίες υποστήριξης των ΣΚ στα τοπικά ΜΜΕ που στάθηκαν φιλόξενα, καθώς και με δική τους, ατομική μέριμνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.    

Οι τοποθετήσεις των μόνιμων μελών
της Επιτροπής Ε.Μ. Ε.Ι.Ν.Δ.Α. της Βουλής


Άννα Ευθυμίου (ΝΔ, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης): Συγχαίρω ως βουλευτής Θεσσαλονίκης τα στελέχη των δομών για τα αντανακλαστικά τους, καθώς και τις κ.κ. Συρεγγέλα και Κρίγγου για τις ενέργειες τους για την περίοδο της καραντίνας, όπως και την Επιτροπή για το γεγονός ότι έδωσε την ευκαιρία στα στελέχη των ΣΚ να παρουσιαστούν και να μιλήσουν στην Επιτροπή της Βουλής.
Προτείνω στις 100.000 θέσεις εργασίας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη στις 14|9, να επιδοτείται η εργοδοσία και για τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία.Ειρήνη Αγαθοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Κιλκίς): Η περίοδος της καραντίνας όχι τυχαία χαρακτηρίστηκε ως «παράλληλη πανδημία» για τον τομέα της έμφυλης βίας. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά που εντοπίζουμε: α) την αύξηση περιστατικών βίας, β) ανάδειξη των ανισοτήτων στην εργασία για τις γυναίκες.

Καταθέσαμε ερώτηση στο υπουργείο εργασίας (14/9) για την ενίσχυση των υπαρχουσών δομών και την αύξηση τους εκεί που υπάρχουν κενά ανά την Ελλάδα. (Δείτε με «κλικ» ΕΔΩ)
Επίσης, ενδιαφέρον είναι να έχουμε πληροφόρηση για την επικοινωνιακή πολιτική, αφού φαίνεται ότι βοηθά. Έχει σημασία να γνωρίζουμε πως προχωρά η συνεργασία με τους τομείς αστυνομίας και υγείας.
Για να μην γίνει «ουρά» της επίσκεψης σας (σ.σ. του Πρωθυπουργού) στην Θεσσαλονίκη η σημερινή συνεδρίαση, θα πρέπει να ακούσουμε τα κέντρα και από την υπόλοιπη Ελλάδα.


Υπάρχει θέμα με την Μόρια: 100 θύματα βίας αναγνωρισμένα. 400 γυναίκες φιλοξενούνταν στο section C. Αυτές μετά τη φωτιά βρίσκονται στον δρόμο. Να μπουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων και να είναι από τις πρώτες που θα μετακινηθούν και σε κάθε περίπτωση να μπουν άμεσα σε ειδικό χώρο, όσο πιο γρήγορα γίνεται. (Έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση προς το Υπουργείο Εργασίας, δείτε με «κλικ» ΕΔΩ)

Θα πρέπει να μας δώσετε στοιχεία για την αναφορά της Μ. Συρεγγέλα ότι η Ελλάδα βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες χώρες για την αντιμετώπιση στα θέματα Ισότητας την περίοδο του κορωνοϊού.
Τι γίνεται με την γραμμή 15900;

Παρασκευή Βριζίδου (ΝΔ, βουλευτής Κοζάνης): Πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να προλαμβάνονται τα περιστατικά βίας, πριν να καταλήγουν οι γυναίκες στα ΣΚ.Ραλλία Χριστίδου (ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθήνας): Υπάρχει παρακολούθηση των περιστατικών που αντιμετωπίσθηκαν στην καραντίνα;  Προετοιμάζεται το κράτος για την κρίση στον τομέα της εργασίας που επέρχεται που ενδεχομένως θα επιτείνει το φαινόμενο της βίας εναντίον γυναικών; Υπάρχει εξέλιξη για την μέριμνα αποτροπής για τις γυναικοκτονίες, ειδικά για τις κατηγορίες πολιτών που κατέχουν όπλα;Μερόπη Τζούφη (ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Ιωαννίνων): Πώς προκύπτουν τα στοιχεία που έκαναν την Μ. Συρεγγέλα αν ανακοινώσει τα περί αξιολόγησης της χώρας ως τέταρτη καλύτερη στην αντιμετώπιση της πανδημίας στον τομέα της Ισότητας των Φύλων;
Πρέπει να εστιάσουμε στις καλές πρακτικές της εμπειρίας από την καραντίνα. Χαρακτηριστική η περίπτωση της συνεργασίας με τα φαρμακεία.
Πρέπει να υπάρξουν πρόσθετοι πόροι για τον τομέα της Ισότητας των Φύλων, με δεδομένη και την εκτίμηση για την μεγάλη αύξηση της ύφεσης που επίκειται.
Χρειάζεται ενίσχυση της διασύνδεσης με την πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας για τα θέματα της Ισότητας (Τ.ΟΜ.Υ, Κέντρα Υγείας αγροτικού και αστικού τύπου).
Πολύ αρνητικός ο ρόλος συγκεκριμένων εκπομπών που ωθούν στην αύξηση περιστατικών βίας και αρνητικών προτύπων γυναίκας.

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου (Ελληνική Λύση, βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών): Υπάρχει ραγδαία αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Να ενισχυθεί το προσωπικό ψυχολόγων όλου του κρατικού τομέα.
Να λειτουργήσει το σύστημα ενημέρωσης για προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας σε καταστάσεις covid, όπως με κωδική αναφορά στα φαρμακεία και να ακολουθεί παρέμβαση των αρμοδίων φορέων. Πρέπει να γίνει καμπάνια ενημέρωσης και να γίνουν αντίστοιχες συζητήσεις για το θέμα στα ΜΜΕ, αντί προβολή αρνητικών εκπομπών.


Σύντομες δευτερολογίες
εκπροσώπων από τα ΣΚ

 • Φ. Αμανατίδου 2: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας γίνονται νέες δικτυώσεις για τα θέματα μας, οπότε είναι ενημερωμένες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
 • Ε. Μερτζιάνη 2: Έχουμε κάνει συναντήσεις με το τοπικό γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛ.ΑΣ.
 • Θ. Κιρκασιάδου – Σ. Μπένου 2: Οι δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας έχουν μεγάλη σημασία για την διάδοση της παρέμβασης μας. Με την αστυνομία υπάρχει συνεργασία καλύτερη από το παρελθόν.
 • Μ. Παπαλαμπροπούλου 2: Δεν είναι ο covid ο λόγος της ύπαρξης της οικογενειακής βίας. Ευνόησε για την ένταση, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία. Η εξωστρέφεια είναι αναγκαία για να προσέρχονται τα περιστατικά που υπάρχουν στα ΣΚ. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη την εκπαίδευση για να ανταπεξέλθει.
 • Μ. Καργάκης 2: Προσπαθήσαμε να έχουμε μία συνεργασία με την αστυνομία και την καινούρια ειδική υπηρεσία, αλλά η καραντίνα την διέκοψε. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τώρα μία εκπαίδευση στους αστυνομικούς για να βελτιώσουμε την συνεργασία η οποία είναι γενικά καλή. Εμείς Τ.ΟΜ.Υ δεν έχουμε στην Φλώρινα, αλλά συνεργαζόμαστε με το νοσοκομείο.
 • Β. Παπαστεργίου 2: Εμείς επιμένουμε στην δικτύωση. Ειδικά με την αστυνομία έχουμε έρθει σε επαφή για να γίνουν από μέρους μας ενημερώσεις και σεμινάρια, όμως διακόπηκε η προσπάθεια λόγω των προβλημάτων επαφής και συνάθροισης λόγω πανδημίας. Τώρα, θα επανέλθουμε.
 • Χ. Μοσχολούρη 2: Ο τουρισμός δεν λειτούργησε στον νομό μας λόγω covid. Η ανεργία θα ανέβει συνεπώς και τα περιστατικά βίας. Είναι σωστό να ενισχυθεί η εργασία για τα θύματα βίας.
 • Χ. Νατσιοπούλου 2: Τα περιστατικά παρακολουθούνται μετά την επαφή τους με τα ΣΚ.
 • Δ. Μηλτιάγγκα 2: (Ψυχολόγος ΣΚ Δήμου Κοζάνης): Εμείς υποστηρίζουμε τις γυναίκες, αλλά παρακολουθούμε την θέλησή τους και τις ανάγκες τους. Συνεπώς, πολλές φορές επιστρέφουν στον τόπο βίας, αλλά επιστρέφουν και στα ΣΚ ξανά.
 • Δ. Στεφανίδης 2: Εμείς έχουμε κάνει σεμινάρια σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και μάλιστα σε άνδρες της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ που έρχονται στην πρώτη επαφή με τα θύματα και θα πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν.

  ——————————
  Μ. Συρεγγέλα 2 (Γενική Γραμματέας): Τα ΣΚ πρέπει να αυξηθούν. Μπορούν να ανοίξουν σε όλους τους δήμους. Πήραμε τρία χρόνια παράταση στην λειτουργία των υπαρχόντων ΣΚ. Εμείς δεν βρήκαμε κάποια μελέτη για το πως θα γίνει η μετάβαση των ΣΚ στον κρατικό προϋπολογισμό. Βρήκαμε μόνο ένα έγγραφο. Η επικοινωνιακή καμπάνια θα συνεχιστεί, γιατί έχει ευαισθητοποίηση ο Πρωθυπουργός επάνω στο θέμα. Τον Ιούνιο του 2019 είχαν τελειώσει τα χρήματα για την επικοινωνία τα οποία προέρχονταν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, παρόλα αυτά πραγματοποιήσαμε μία καμπάνια καλή και θα γίνει και δεύτερη. Για την γραμμή «15900» εργάζονται 11 από τις 13 θέσεις. Πήραμε και εκεί παράταση χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα 6 μήνες πριν, για να μην χάνουν τα δεδουλευμένα τους οι εργαζόμενοι/-ες, όπως γινόταν στο παρελθόν. Εργάζομαι για τον τρόπο που η γραμμή sos θα ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ΑΣΕΠ και έχει διαδικασίες που παίρνει καιρό. Γίνονται εκπαιδεύσει αστυνομικών και θα συνεχιστούν. Στην Μυτιλήνη έχουμε χρησιμοποιήσει τα έκτακτα καταλύματα και έχουμε κάνει κάποιες μεταφορές.
 • Σ. Βούλτεψη (Πρόεδρος Επιτροπής της Βουλής) Η Πρόεδρος κατά την έναρξη και την παρουσίαση του θέματος της ημερήσιας διάταξης έκανε αναφορά στις αντιδράσεις στην Τουρκία για την πρόθεση του Ερντογάν να αποχωρήσει από την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
  Στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έκανε αναφορά στο ότι η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων είχε προγραμματίσει να είχε δικό της περίπτερο και να έκανε παρουσίαση με κάποια εκδήλωση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά ματαιώθηκαν λόγω κορωνοϊού.
  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αποφάσισε να γίνει η συνεδρίαση της Βουλής με την ενημέρωση από την Βόρεια Ελλάδα.
Advertisement