Συμμετοχή γυναικών στην άσκηση πολιτικής της Ε Ε…


…πολιτικές για τις γυναίκες στους στόχους της Ε.Ε.
Στις 16.07.2020 ολοκληρώθηκε στο επίπεδο την Επιτροπής Γυναικείων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων (FEMM) Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία πολύμηνη διεργασία που είχε σκοπό την ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας των προταγμάτων για την Ισότητα των Φύλων. Σημειώνεται ότι στην σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε η τελική ψηφοφορία για την υιοθέτηση των πολιτικών προτάσεων που θα κατατεθούν στα ευρωπαϊκά όργανα για να εφαρμοστούν.


Από την επίσημη ανακοίνωση της FEMM που εκδόθηκε την ίδια ημέρα (16|07), όσοι έχουν παρακολουθήσει την διαδικασία, κατανοούν ότι στο τελικό κείμενο έχουν υιοθετηθεί προτάσεις που είχε καταθέσει η εισηγήτρια για την ομάδα GUEN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως εκπροσωπείται στην FEMM, κ. Ελ. Κουντουρά, με ενδεικτική την πρόταση σύστασης συμβουλίου αξιωματούχων (υπουργοί, γενικοί γραμματείς) για θέματα ισότητας με δυνατότητα λήψης αποφάσεων που θα υποχρεώνουν τα κράτη μέλη.
Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε ακριβώς μετά την ψηφοφορία από την Επιτροπή FEMM:

Προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ

«Οι Ευρωβουλευτές για τα Δικαιώματα των Γυναικών καλούν την Ε.Ε. να προχωρήσει προς μια εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που θα ενσωματώνει ένα όραμα για τα ζητήματα φύλου, σε έκθεση που εγκρίθηκε την Πέμπτη (16|07 στην σχετική συνεδρίαση της FEMM).

Το κείμενο που εγκρίθηκε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων με 27 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 2 αποχές, καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά γραφεία  και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν συστηματικά την διάσταση του φύλου και την διατομεακή προοπτική στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ε.Ε.

Οι ευρωβουλευτές για τα δικαιώματα των γυναικών χαιρετίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση στις εξωτερικές σχέσεις (GAP III 2021-2025) το 2020 και ζητούν από την GAP III να ορίσει ότι το 85% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) πρέπει να πάει σε προγράμματα που περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο.

Προστασία των δικαιωμάτων προώθηση της συμμετοχής των γυναικών

Η μη νομοθετική έκθεση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την EEAS να υποστηρίξουν συστηματικά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα, την πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό, την αντισύλληψη και πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες υπηρεσίες άμβλωσης.

Οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της ειρήνης σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και ότι η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής γυναικών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ καθώς και στις διαδικασίες ειρήνης και ασφάλειας συνδέεται με προσδοκία για μεγαλύτερη οικονομική ευημερία και πρόοδο της παγκόσμιας ασφάλειας, της δημοκρατίας και της σταθερότητας της ειρήνης. Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές καλούν την EEAS και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στα διάφορα στάδια των θετικών διεκδικήσεων μέσα στον κύκλο που αφορά τις υποθέσεις συγκρούσεων.

Για την καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών και την προώθηση μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να αυξήσουν τη χρηματοδότηση. Αυτό πρέπει να γίνει, μεταξύ άλλων λύσεων, μέσω μικροπιστώσεων για την προώθηση της κατάστασης των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων σε τομείς όπως τα δικαιώματα κληρονομιάς σε περιουσία και γη, την πρόσβαση σε γνώσεις οικονομικής διαχείρισης και ψηφιακών δεξιοτήτων και για την προστασία τους από την παιδική εργασία και άλλες μορφές εκμετάλλευσης.

Η εστίαση στη διάσταση του φύλου στα θεσμικά όργανα
και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ε.Ε., οι ευρωβουλευτές ζητούν τη δημιουργία μιας νέας διάρθρωσης του Συμβουλίου, στην οποία θα συμμετέχουν υπουργοί και υπουργοί της Ε.Ε. υπεύθυνοι για την Ισότητα των Φύλων.

Εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους που οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 31,3% των μεσαίων διευθυντικών θέσεων και το 26% των ανώτερων διοικητικών θέσεων στην EEAS, σε σύγκριση με το 40% στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και καλούν τον σημερινό επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., Josep Borrell* να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για να αμβλυνθούν αυτές οι ανισότητες.


Background

Women remain largely underrepresented and undervalued in politics and decision-making processes in the EU and worldwide, notably in the areas of foreign policy and international security. Within the EU, six women hold the post of Defence Minister and only three out of 27 Foreign Ministers are women.

 set the target of mainstreaming gender actions across 85% of all new initiatives by 2020 but in 2018, only between 55% to 68% of the new programmes incorporated gender.


Ιστορικό

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό και υποτιμούνται στην πολιτική και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. και παγκοσμίως, ιδίως στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς ασφάλειας. Στην Ε.Ε., έξι γυναίκες κατέχουν τη θέση της Υπουργού Άμυνας και μόνο τρεις στους 27 Υπουργούς Εξωτερικών είναι γυναίκες.

Το GAP II έθεσε τον στόχο της ενσωμάτωσης των δράσεων για το φύλο στο 85% όλων των νέων πρωτοβουλιών έως το 2020, αλλά το 2018, μόνο μεταξύ 55% έως 68% των νέων προγραμμάτων ενσωμάτωσαν τα ζητήματα του φύλου».

————————————————————–
*= Ζοζέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Advertisement