Το πρόγραμμα Survivor


Οι άνθρωποι της Ισότητας συνεχίζουν

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 28/5 με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φίλων, με σκοπό την ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος «Survivor». Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας που είναι πρόσφυγες και μετανάστριες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την DG Just [i] και υλοποιείται με την συνεργασία κοινωνικών φορέων.   

Ήταν η τέταρτη παρόμοια τηλε-συζήτηση, που στην συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιήθηκε με κέντρο αναφοράς την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών δομών της ΓΓΟΠΙΦ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στελέχη από τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τις Δομές Φιλοξενίας), αλλά και τοπικοί αιρετοί καθώς και αρμόδια στελέχη της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ με επικεφαλής την Γενική Γραμματέα, κ. Μ. Συρεγγέλα.


Περιεχόμενο


1. Η κ. M. Παπάζογλου, επικεφαλής της αρμόδιας δ/νσης της ΓΓΟΠΙΦ παρουσίασε το πρόγραμμα στα βασικά στοιχεία του:
● Διάρκεια προγράμματος 2 έτη
● Εταίροι: ΚΕΘΙ, Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC), ΔΙΟΤΙΜΑ
● Δράσεις που περιλαμβάνει και έχουν γίνει ή απομένει να γίνουν: εκπαιδεύσεις σχετιζόμενων στελεχών, σεμινάρια, σύστημα ενημέρωσης και παραπομπής περιστατικών, περιφερειακές ημερίδες, ανταλλαγή εμπειρίας καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων σε διάφορες γλώσσες, δημιουργία ιστοσελίδας.
Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης απευθύνονται στην ενίσχυση της συνεργασίας με τα αρμόδια στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. H κ. Ολ. Τσικαλάκη για το ίδιο θέμα, ενημέρωσε από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την κατάσταση. Έδωσε στοιχεία για τον τρόπο που εντοπίζονται τα ευάλωτα άτομα (θύματα έμφυλης βίας, όπως τα ορίζει ο νόμος) στα κέντρα υποδοχής/ταυτοποίησης και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών. Ενημέρωσε με βάση την Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Ελαιώνα για την οποία εργάζεται η ίδια.
Σημειώνουμε ότι αναφέρθηκε στις δομές φιλοξενίας που υπάγονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που δεν έχουν καμία διοικητική σχέση με τις δομές φιλοξενίας που υπάγονται στην ΓΓΟΠΙΦ και στην επιστημονική μέριμνα του ΚΕΘΙ, για τις οποίες έγινε λόγος ακολούθως.

3. Η κ. Μ. Παπαγιαννοπούλου εκ μέρους του ΚΕΘΙ (μέλος της τριμελής ομάδα συντονισμού [ii]) περιέγραψε το πλαίσιο με βάση το οποίο παραπέμπονται περιπτώσεις γυναικών θυμάτων βίας μεταναστριών/προσφύγων στις δομές της ΓΓΟΠΙΦ. Ενδιαφέρον είχε η ενημέρωση της για την συνεργασία του ΚΕΘΙ με την UNICEF και τον μη κυβερνητικό οργανισμό «ΜΕΤΑδραση» για την αύξηση της δυνατότητας να υπάρχει υποστήριξη σε περισσότερες ξένες γλώσσες, όταν προκύπτει πρόβλημα περιστατικών βίας στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων. Σημειώνεται ότι στην εσωτερική ομάδα εργασίας του ΚΕΘΙ με πολύ κόπο κατορθώθηκε να έχει (μόνο) τρία πρόσωπα σε Αθήνα (2) και Θεσσαλονίκη (1) που μιλούν αραβικά και Φαρσί. Τώρα, η δυνατότητα μετάφρασης έχει φτάσει τις 20 διαλέκτους και γλώσσες. Επιπλέον, επισήμανε τις δυσκολίες μεταφοράς του θύματος, από τις δομές υποδοχής και φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στις δομές Συμβουλευτικών Κέντρων και Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών της ΓΓΟΠΙΦ.

4. Εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (εταιρεία για την επιστημονική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ο κ. Αλ. Γεωργίου μίλησε για την στατιστική παρακολούθηση και την διαρκή παροχή στοιχείων στην ΓΓΟΠΙΦ, γενικά των περιστατικών κακοποιημένων ατόμων που περνούν από τις δομές φιλοξενίας γυναικών και τα Συμβουλευτικά Κέντρα, αλλά που αφορούν και στην κατηγορία μεταναστριών/προσφύγων.

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην τηλε – συνάντηση.

Επισήμανση

Πέραν του περιεχομένου της συζήτησης, τέτοιες συναντήσεις καθιστούν κατανοητό πως καταβάλλεται μία προσπάθεια από τον τομέα της Ισότητας (κρατικοί, ιδιωτικοί φορείς και συλλογικότητες) να προχωρήσουν τα ζητήματα του τομέα, παρά τον κλονισμό που υπήρξε από τα νέα δεδομένα της πανδημίας. Αξίζει με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι σε όλον τον κόσμο οι αντίστοιχες οργανώσεις βρίσκονται σε φάση αναδιοργάνωσης, μη των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρουμένων.
Ωστόσο, τώρα παρά ποτέ, χρειάζεται υπερπροσπάθεια από όλες και όλους διότι ο τομέας της Ισότητας φαίνεται να έχει επιβαρυνθεί με πολύ μεγαλύτερο φορτίο, από το ήδη μεγάλο που είχε να διαχειριστεί, εξαιτίας των συνθηκών παρατεταμένης καραντίνας, αλλά και της οικονομικής ύφεσης που προμηνύεται.        


[i] Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνη για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ισότητα των φύλων.

[ii] Ομάδα επιστημονικών στελεχών για την παρακολούθηση έργου, που προέρχονται από το δυναμικό της ΓΓΟΠΙΦ και το ΚΕΘΙ.

Advertisement