Πρώτη συνεδρίαση της FEMM | η προεδρία του Συμβουλίου Ε.Ε στην Κροατία

Η Βέσνα Μπεντένκοβιτς (Vesna Bedeković), υπουργός δημογραφίας, οικογένειας και νεολαίας της Κροατίας ήταν καλεσμένη στις 22|01|20 στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να εκθέσει η Υπουργός ενώπιον της Επιτροπής ό,τι αφορά τον τομέα των έμφυλων σχέσεων από την πολιτική που σκοπεύει να ασκήσει η κυβέρνηση της χώρας της κατά την περίοδο της προεδρίας της στην Ε.Ε. Η περίοδος αυτή ξεκίνησε την πρώτη Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έξι μήνες.

Τίποτε σημαντικό δεν επαγγέλλεται η Κροατική προεδρία

Από τις συναντήσεις 29 και 30|01 στο Ζάγκρεπ

Στην αρχή της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκαν ψηφοφορίες για θέματα που εκκρεμούσαν από προηγούμενες συνεδριάσεις του 2019. Στην συνέχεια η κα. Β. Μπεντένκοβιτς κατά την διάρκεια της εισήγησής της αναφέρθηκε γενικόλογα στα μεγάλα κεφάλαια της Έμφυλης Ισότητας, με εκφράσεις κλισέ και με αοριστία για το τι ακριβώς θα προτείνει ή θα προχωρήσει τους προσεχείς έξι μήνες. Ενδεικτικά είπε:

  • «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ανάλυση και περιγραφή της κατάστασης για το δημογραφικό και περιμένουμε τα σχετικά στοιχεία από όλα τα κράτη μέλη, να ακούσουμε τις ανησυχίες τους. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να τονίσουμε ότι από τα ζητήματα της γήρανσης πλήττονται όλες οι κοινωνικές ομάδες, συνεπώς είναι ζήτημα όλων η αντιμετώπιση.

  • Για τον συμβιβασμό επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, έχουμε σκοπό να βοηθήσουμε στην δημιουργία καλύτερων όρων για να συμμετέχουν οι γυναίκες επί ίσοις όροις στην αγορά εργασίας.

  • Δίνουμε σημασία στο θέμα της εργασιακής μετανάστευσης που θεωρώ κρίσιμο. Αναφέρομαι στην αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει ευκαιρίες για κινητικότητα των νέων με σκοπό την αναζήτηση εργασίας υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους (σ.σ.: εδώ αναφερόταν στην εσωτερική μετανάστευση στο πλαίσιο της Ε.Ε., αφού πολλές νέες και νέοι της Κροατίας φεύγουν από την χώρα τους για να βρουν εργασία με καλύτερη αμοιβή).

  • Τα δικαιώματα για την προστασία της αναπαραγωγικής ελευθερίας ασφαλώς και θα πρέπει να διαφυλαχθούν (σ.σ.: εδώ έκανε προσπάθεια να εκτονώσει επιφυλάξεις παραγόντων του ευρω- κοινοβουλιακού τομέα της Έμφυλης Ισότητας για την Κροατία που στην κοινωνία της υπάρχει πρόβλημα με την εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την νομιμότητα των εκτρώσεων).

  • Για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να εναρμονίσουμε το περιεχόμενο του με την οικονομική ανάπτυξη, όπως την σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας κατά την προεδρία μας, ώστε να επικυρωθεί από όλες της χώρες η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης». 

Η ίδια η Επιτροπή FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αξιολογήσει την κατάσταση του τομέα της Έμφυλης Ισότητας στην Κροατία και έχει δημοσιεύσει ήδη έκθεση. Την ίδια διαδικασία κάνει πάντοτε με αφορμή την ανάληψη προεδριών από τα κράτη – μέλη κάθε έξη μήνες.
Συμπυκνώνοντας την πολυσέλιδη έκθεση εστιάζουμε στα παρακάτω:

Στην Κροατία τις προκλήσεις στον τομέα της Έμφυλης Ισότητας στην κοινωνία προωθεί η «Επιτροπή Έμφυλης Ισότητας» που λειτουργεί ως σύμβουλος στο κοινοβούλιο της χώρας. Από αυτήν την Επιτροπή παράχθηκε η πρώτη θεσμοθετημένη Εθνική Πολιτική για την Προώθηση της Έμφυλης Ισότητας κατά την περίοδο από το 1996 έως το 2004.

Από το 2001 η «Επιτροπή Έμφυλης Ισότητας» της Κροατίας εγκαταστάθηκε στο Κοινοβούλιο της χώρας, με σκοπό να εφαρμόζονται πολιτικές έμφυλης ισότητας σε όλες τις προσπάθειες: νομοθέτησης, εφαρμογής πολιτικών και κανονισμών σε κάθε τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας. Το 2008 ψηφίσθηκε στο κοινοβούλιο ο νόμος για την έμφυλη ισότητα, ενώ τέθηκε σε ισχύ το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Εθνικής Πολιτικής (2011 – 2015) που βρίσκεται σε σύνδεση και αλληλουχία με τον προαναφερθέντα νόμο για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Το «Γραφείο για την Έμφυλη Ισότητα»  διαρθρώνεται με τμήματα που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο (21 περιφερειακά γραφεία) και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε κάθε δήμο που έχει δημιουργήσει αντίστοιχο γραφείο. Έτσι, συντονίζονται οι δράσεις της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, από το κέντρο προς την περιφέρεια και κάθε τόπο.

Η Κροατία δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο υπουργού για τα θέματα της έμφυλης ισότητας, αλλά το «Γραφείο για την Έμφυλη Ισότητα» που λειτουργεί υπό την εκάστοτε κυβέρνηση, είναι υποχρεωμένο να συνεργάζεται με κάθε υπουργείο για να εισάγει σε κάθε νομοσχέδιο που ετοιμάζεται τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα της Έμφυλης Ισότητας.

 Έτσι, τα θεσμοθετημένα πολιτικά όργανα στην Κροατία για την Έμφυλη Ισότητα είναι:
α. Το Γραφείο για την Έμφυλη Ισότητα, με τα Περιφερειακά και Δημοτικά Γραφεία Έμφυλης Ισότητας που την συναπαρτίζουν (Κυβέρνηση).
β. Ο Διαμεσολαβητής για την Έμφυλη Ισότητα (Κοινοβούλιο)
γ. Η Επιτροπή για την Έμφυλη Ισότητα (Κοινωβούλιο)
δ. Το συμβούλιο για την Έμφυλη Ισότητα (Εκπρόσωποι θεσμών, Προσωπικότητες).

Η Κατάσταση στην Κροατία

Η Κροατία είναι ένα από τα κράτη – μέλη όπου η αδήλωτη εργασία, οι διακρίσεις εναντίον συγκεκριμένων ομάδων εξαρτουμένης της σεξουαλικότητας τους, των Ρομά και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, είναι ακόμη έντονα υπαρκτές στον τομέα της εργασίας.

Σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Κροατίας είναι σε κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτό που διατηρεί τις ελπίδες για να μην πάει χαμένο το εξάμηνο της Κροατικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι οι προτεραιότητες έχουν καθοριστεί ήδη από την κοινή διακήρυξη των τριών κρατών που διατηρούν την τριμερή δεκαοκτάμηνη προεδρία (σ.σ.: το σύστημα που ισχύει τα τελευταία χρόνια μετά τις διευρύνσεις με νέα μέλη) από την 1/1/19 έως τις 30/06/20. Οι άλλες δύο χώρες που προηγήθηκαν ήταν: η Ρουμανία και η Φινλανδία. Η μεν πρώτη επέδειξε μία ιδιαίτερη  δυναμική για την προώθηση των θεμάτων της Έμφυλης Ισότητας κατά την περίοδο της δικής της προεδρίας, παρά του ότι – ως χώρα – διατηρεί δείκτες με προβλήματα, όμοια (ή και δυσμενέστερα) με αυτά της Κροατίας στον εξεταζόμενο τομέα. Η δε δεύτερη, είναι από τις πλέον εξελιγμένες στα ζητήματα της Έμφυλης Ισότητας.

Η ισχύς της Ε.Ε.
έλκει τις εξελίξεις

Στις 29|01, υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε χώρα το συνέδριο κορυφής (σ.σ.: στο πλαίσιο της Ε.Ε.) για θέματα Έμφυλης Ισότητας στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, για να συζητηθούν με ημερομηνίες και προγράμματα οι στόχοι για το τρέχον εξάμηνο της προεδρίας.

Στις 30|01 πραγματοποιήθηκε Συνέδριο των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό θέμα την Έμφυλη Ισότητα και με θέμα: «Συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας – Κέρδος για την Κοινωνία». Ο σκοπός του Συνεδρίου ήταν να διεξαχθεί μία σε βάθος συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα μειωθεί η διαφορά στην κατοχή και διατήρηση θέσεων εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αντιμετωπίζοντας κατάλληλα τους παράγοντες που επιδρούν για την ολιστική συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Advertisement