06|11 Συνεδρίαση FEMM στις Βρυξέλλες

Τα οικονομικά της Ισότητας
Η συμμετοχή των γυναικών στις αποφάσεις παγκόσμια


Συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικείων Δικαιωμάτων και Έμφυλης Ισότητας (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 06|11 στις Βρυξέλλες. Λήφθηκαν οι αποφάσεις που ακολουθούν:

1) Έγκριση κατά πλειοψηφία της γνώμης της Επιτροπής (FEMM) για την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο.
2) Έγκριση κατά πλειοψηφία του κειμένου ερώτησης της Επιτροπής (FEMM) με θέμα την ανισότητα στους μισθούς.
3) Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις για την καλή εκτέλεση α) του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE) για το 2018.

Στο τρίτο θέμα, για μία ακόμη φορά τονίσθηκε η ανάγκη η Ε.Ε. να υιοθετήσει την διάσταση του φύλου και της Ισότητας σε όλες τις πολιτικές που εφαρμόζει. Διατυπώθηκε κριτική για την μείωση των κονδυλίων για την Ισότητα των Φύλων και ειδικότερα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον κεντρικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2020.


Διακοινοβουλευτική Ένωση

Στην συνεδρίαση της FEMM ήταν καλεσμένη και μίλησε η Gabriela Cuevas, Πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (Inter-Parliamentary Union [IPU]). Πρόκειται για βουλευτή του Κογκρέσου του Μεξικού που ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντα της στον εν λόγω διεθνή θεσμό που αριθμεί 130 χρόνια λειτουργίας και αφορά στον συντονισμό των κοινοβουλίων όλων των δημοκρατιών του κόσμου για ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της IPU που παίρνει την θέση της Προέδρου.

Στην Επιτροπή FEMM η G. Cuevas παρουσίασε στοιχεία για δύο έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με την επιμέλεια της Ένωσης για τον κοινοβουλευτισμό σε σχέση με την Ισότητα και την Έμφυλη Βία. Τόνισε ότι από τα συμπεράσματα των ερευνών, η ίδια τάσσεται σαφώς υπέρ του συστήματος των ποσοστώσεων για την συμμετοχή των γυναικών στα κοινοβούλια, διότι – όπως είπε – αλλιώς δεν αλλάζει το παράδειγμα σε κάθε κοινοβουλευτική χώρα από μόνo του. Επιπλέον, στο θέμα της βίας, επισήμανε ότι σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όπως είναι αυτές της Ευρώπης, δεν ισχύει καθόλου ότι δεν είναι υψηλά τα ποσοστά βίας εναντίον των γυναικών, παρά το υψηλό μέσο μορφωτικό επίπεδο και τα άλλα θετικά στοιχεία.

Στον διάλογο που ακολούθησε με τους/τις ευρωβουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή FEMM ακούστηκαν απόψεις και προβληματισμοί για όλα τα ζητήματα που εκτέθηκαν με βάση αυτές τις εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και αρκετές αντίθετες θέσεις, ειδικά για το ζήτημα των ποσοστώσεων. Επίσης, ακούστηκαν αναφορές με σημαντικά στοιχεία από εκθέσεις και έρευνες που έχουν γίνει σε χώρες μέλη του Ε.Ε.

Η Gabriela Cuevas


Συνεδρίαση επετειακή


Στις 18|11 θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή FEMM ακρόαση με θέμα την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, με αφορμή την 25 Νοεμβρίου, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της έμφυλης βίας.  

Η κοινή συνεδρίαση

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής FEMM, με την αντίστοιχη Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE) του Ε.Κ.
Τα ζητήματα που απασχόλησαν ήταν το ψηφιακό χάσμα στα ζητήματα νέων τεχνολογιών, η ισότητα των φύλων στις επιστήμες, αντιμετώπιση βίας στο διαδίκτυο και άλλα συναφή θέματα που αφορούν και τις δύο Επιτροπές, ενώ έγιναν ψηφοφορίες για εκθέσεις που σχετίζονται με τα κοινά ζητήματα.

Δείτε ολόκληρη την συνεδρίαση με κλικ στον τίτλο που ακολουθεί: Επιτροπή Έμφυλης Ισότητας FEMM συνεδρίαση 06|11|19

  

Advertisement