Η ΕΛ.ΑΣ. αποκτά Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας
Μία σημαντική θετική εξέλιξη ανακοινώθηκε στις 04|11|19 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τα θέματα Ισότητας και συγκεκριμένα την πολιτική αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και της προστασίας των θυμάτων της. Ανακοινώθηκε η έναρξη εφαρμογής ενός προγράμματος από την Ελληνική Αστυνομία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των ζητημάτων αυτών. Και στην πράξη, δηλαδή στα αστυνομικά τμήματα, αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης των αστυνομικών οργάνων, καθώς και στον τρόπο καταγραφής των περιστατικών για να υπάρχουν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία που θα ανατροφοδοτούν τους φορείς του Κράτους που είναι αρμόδιοι για την χάραξη πολιτικής ήτοι: την Αστυνομία και το Υπουργείο, όσο και την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και το ΚΕΘΙ και το ΚΕΜΕΑ.

Παραθέτουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:   «Προστατεύουμε τα Θύματα:
Έναρξη Λειτουργίας των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας»

Μία νέα διαχείριση στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας με τα δικαιώματα των θυμάτων στο επίκεντρο εγκαινίασε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, ένα έγκλημα που αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών και κυρίως των ευάλωτων ανθρώπων, είναι στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής πρόληψης της βίας που υλοποιεί πλέον το Υπουργείο και η Ελληνική Αστυνομία.

Με τις νέες Υπηρεσίες δίνουμε φωνή στα θύματα και σπάμε τον κύκλο της σιωπής και των στερεοτύπων, η βία κάθε μορφής είναι έγκλημα και η Ελληνική Αστυνομία υποστηρίζει τα θύματα και επιβάλλει το νόμο. Με τη ρύθμιση αυτή οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας τυγχάνουν εξειδικευμένης υποστήριξης από προσωπικό το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τη διαχείριση αυτών των περιστατικών σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας.

Η λειτουργία των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας έχει ως στόχο:

 • Την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων, με έμφαση και στην πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης.
 • Την ενθάρρυνση και την καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών.
 • Την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας.
 • Το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τη συστηματική παρακολούθηση των υποθέσεων.
 • Την εκπαίδευση και την διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας..
 • Την ευαισθητοποίηση των πολιτών.


Η νέα επιχειρησιακή δομή έχει χαρακτήρα συντονιστικό και υποστηρικτικό των αστυνομικών Υπηρεσιών που δέχονται και διαχειρίζονται τις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. 

Περιλαμβάνει 73 Υπηρεσίες και έχει την παρακάτω μορφή:

 • Το επιτελικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων στις δεκατέσσερις Περιφέρειες της χώρας και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας κάθε Νομού».

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Φωτογραφία από την συνάντηση της 17|01|19
Υλοποιείται η θέσπιση
Γεροβασίλη


Η απόφαση αποτελεί μία περίπτωση «καλής πρακτικής» που αφορά την πολυπόθητη «Συνέχεια του Κράτους». Διότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που έγινε στις 04|11|19 αποτελεί το σκέλος της πρακτικής εφαρμογής μίας επίπονης διαδικασίας θεσμοθέτησης που είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2019.

Συγκεκριμένα, η τότε Υφυπουργός αρμόδια του κρατικού τομέα για την Ισότητα των Φύλων, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, είχε πάρει την πρωτοβουλία να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ολ. Γεροβασίλη ακριβώς με θέμα την δημιουργία αυτής της νέας υποδομής και την καλλιέργεια αντίστοιχης νέας αντίληψης στην Ελληνική Αστυνομία.

Το ζήτημα ήταν υψηλής προτεραιότητας για τον κρατικό τομέα Ισότητας των Φύλων, διότι τα διαχρονικά στοιχεία  των ειδικευμένων στελεχών που εργάζονται στην τ. Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (σ.σ.: που είναι αρμόδια για την λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας, καθώς και για τις Δομές Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας ανά την Ελλάδα) καταδείκνυαν ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ως προς την διαχείριση περιστατικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, υπήρχε ήδη πριν από εκείνη την συνάντηση εξελισσόμενη συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) που ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα, η συγκεκριμένη συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα την εκπαίδευση 200 στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα διαχείρισης θεμάτων Έμφυλης Βίας.

Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17|01|19 στο κτήριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εκτός της Υπουργού Ολ. Γεροβασίλη και της Υφυπουργού Μ. Χρυσοβελώνη, συμμετείχαν: η τ. Πρόεδρος του ΚΕΘΙ και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ. Ε. Αγαθοπούλου, η τ. Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων, κ. Φ. Κούβελα, καθώς και ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και στελέχη από τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών.

Μετά την συνάντηση πραγματοποιήθηκαν νέες συσκέψεις μεταξύ στελεχών των δύο υπουργείων, καθώς και αρκετές υπηρεσιακές διαδικασίες και διαβουλεύσεις στο εσωτερικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να καταλήξει στο τέλος του Απριλίου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 37 και με τίτλο: «Τροποποίηση διατάξεων των π.δ/των 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14)».

Με το εν λόγω Π.Δ. 37 θεσμοθετήθηκε η πολιτική την οποία το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει στην πράξη, με την ανακοίνωση της 4|11|19 του γραφείου τύπου που εκπροσωπεί το Υπουργείο και την Υπουργό κ. Μ. Χρυσοχοΐδη.


Advertisement