Οκτώ π. γραμματείς ζητούν να επιστρέψει η ΓΓΙΦΜετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης της ΝΔ τον Ιούλιο που μας πέρασε, στο τομέα της Ισότητας αποφασίστηκαν: η κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) από το Υπουργείο Εσωτερικών και η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας φύλων (ΓΓΟΠΙΦ), στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και η μεταφορά του συναφούς Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) από το πρώτο υπουργείο στο δεύτερο.


Από την πρώτη στιγμή εφαρμογής των αποφάσεων αυτών (σ.σ.: τον Ιούλιο που μας πέρασε) ο σύλλογος εργαζόμενων στην τ. ΓΓΙΦ αντέδρασε με σχετική ανακοίνωση και αντιτάχθηκε στις μεταβολές. Τέσσερις μήνες μετά, την δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου δόθηκε στην δημοσιότητα κοινή ανακοίνωση οκτώ γυναικών οι οποίες κατά το παρελθόν διετέλεσαν γραμματείς ισότητας φύλων. Με την ανακοίνωση τους αντιτίθενται στις αποφάσεις την νυν Κυβέρνησης και συντάσσονται με το αίτημα των εργαζόμενων στην Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. να αναστραφούν οι αποφάσεις.

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

Υπέρ της παραμονής της Ισότητας των Φύλων ως διακριτής πολιτικής και της επιστροφής ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ στο Υπουργείο Εσωτερικών

Με το ΠΔ 81/2019 ΦΕΚ Α’ 119 αναγγέλθηκε η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με το ΠΔ 84/2019 ΦΕΚ Α’ 123 συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το ίδιο ΠΔ στο άρθρο 7 παρ. 4 καταργεί την “…Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985, καθώς και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα…”.

Η μεταφορά της Γ.Γ.Ι.Φ και του Κ.Ε.Θ.Ι. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβαθμίζει και απαξιώνει τα δύο βασικά εθνικά κεντρικά θεσμικά όργανα της πολιτείας, όπως κατοχυρώνονται ρητά στο Ν. 4604/2019: “Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας…Λοιπές διατάξεις για την ισότητα των φύλων” και έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του ΟΗΕ για τις γυναίκες (4η Παγκόσμια Διάσκεψη του 1995), που εντάσσουν την οπτική της ισότητας των φύλων στο σύνολο των ασκούμενων πολιτικών.

Η δημιουργία και ένταξη της ΓΓΙΦ στο Υπουργείο Εσωτερικών, που καλύπτει όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης στηρίζεται:

– στην Συνταγματική επιταγή (άρθρα 4 και 116) του Ελληνικού Συντάγματος 1975, Αναθεώρηση 2001,
– στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ (1979) για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών – CEDAW,
– στις Ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως κυρίως ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν στις Συνθήκες του Άμστερνταμ – 1997 και Λισαβόνας – 2009,
– στο πλούσιο νομοθετικό έργο, που αποτελεί πολύτιμο κεκτημένο διαχρονικά στη χώρα μας από το 1981 μέχρι σήμερα.

Ζητάμε:
1. Την επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
2. Την επιστροφή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπογραφές (με χρονολογική σειρά):

1. Χρυσάνθη Λαΐου (1981 – 1989)
2. Θεοδώρα Ντούλια (1989)
3. Κωνσταντίνα Τζίφα Πανταζή (1993 – 1996)
4. Άννα Καραμάνου (1996 – 1997)
5. Ευτυχία Μπέκου (1999 – 2004)
6. Ευγενία Τσουμάνη (2004 – 2009)
7. Μαρία Στρατηγάκη (2009 – 2012)
8. Φωτεινή Κούβελα (2015 – 2019)”.


————————————————————
Η ανακοίνωση των εργαζόμενων
του περασμένου Ιουλίου

11/07/2019
Η Ισότητά των Φύλων αφορά όλους τους τομείς της ζωής μας

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την μεταφορά, στην κυριολεξία εν μία νυκτί, και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή συζήτηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι εργαζόμενες-οι στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην παραπάνω απόφαση.

Οι πολιτικές και οι δράσεις της Υπηρεσίας μας έχουν μια σαφέστατη οριζόντια διάσταση σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και το δίκτυο δομών που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό με τη Γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας υλοποιείται και σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο εθνικός μηχανισμός για την Ισότητα των Φύλων περιλαμβάνει πέραν της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ, τις Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ και ΔΕΠΙΣ) των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού αντίστοιχα καθώς και τις αντίστοιχες δομές της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ) και τις Κεντρικής Ένωσης των Δήμων (ΚΕΔΕ).

Η ενίσχυση της ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με τις προβλέψεις που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις εκλογές των ΟΤΑ Α και Β βαθμού.

Όλα αυτά αναδεικνύουν την αναγκαιότητα να παραμείνει η ΓΓΙΦ στο Υπουργείο Εσωτερικών λόγω ακριβώς της οριζόντιας αρμοδιότητας του Υπουργείου στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της δημόσιας διοίκησης ιδίως μετά την πρόσφατη ανασύστασή του.

Με την μεταφορά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποστέρησης του οριζόντιου χαρακτήρα των πολιτικών ισότητας και της αναγωγής τους σε τομεακές πολιτικές που εστιάζουν σε κοινωνικά θέματα, αποκομμένα από τις κοινωνικές συνθήκες που τα δημιουργούν.

Με την ως άνω απόφαση της Κυβέρνησης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος της μη εφαρμογής στην πράξη των δύο πολύ σημαντικών νομοθετημάτων Ν.4531/2018 κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και του Ν.4604/2019 Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Υπάρχει ο κίνδυνος υποτίμησης των πολιτικών που είναι βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 όπως:

♦ Κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις

♦ Έμφυλη βία

♦ Αγορά εργασίας, εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

♦ Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και ΜΜΕ

♦ Υγεία

♦ Ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης αποφάσεων.

Επιπλέον, η μεταφορά αυτή ενδέχεται να προκαλέσει πολλά διαχειριστικά προβλήματα (π.χ. προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Εσωτερικών και τώρα βρίσκονται στον αέρα, με ορατούς κινδύνους όπως το να μείνουν απλήρωτοι πολλοί εργαζόμενοι).

Υπενθυμίζουμε ότι η προηγούμενη υπαγωγή της ΓΓΙΦ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2010) είχε αποτύχει στην πράξη.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να αναθεωρήσει την απόφαση υπαγωγής της ΓΓΙΦ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με την αυτοτέλειά της και ως σύνολο οργανικών θέσεων και δομών πρέπει να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ενισχυθεί τόσο με προσωπικό όσο και με οικονομικούς πόρους”.

Advertisement